Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 juni 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 juni 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 16 juni 2009
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)LS 0903-0237

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)

 2. 6.
  Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft - Genomförande av direktiv 2008/50/EG samt MIKSA-förslagetLS 0903-0226

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Yttrande från AB Storstockholms Lokaltrafik
  MP- och V-ersättarens reservation i AB Storstockholms Lokaltrafik
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)

 3. 7.
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2008 Granskning av arbetet för ökad mångfald av sjukvårdsaktörerLS 0901-0093Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektrapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  S-och V-ledamöternas reservation i allmänna utskottet
  Förslag till beslut (MP)
 5. 9.
  Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6LS 0905-0399Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konserthusstiftelsens skrivelse med underbilagor
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 6. 10.
 7. 11.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2008 för landstingsstyrelsenLS 0903-0290Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 8. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerhet i vården – patientsäkerhet i landstingetLS 0901-0090Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
 9. 13.
  Yttrande i mål angående överklagande av landstingsfullmäktiges beslut om ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav för Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och KoncernfinansieringLS 0808-0772Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Per-Ola Larssons skrivelse
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga
  Bilaga
 10. 14.
  Månadsbokslut för april 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0905-0452Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 11. 15.
  Månadsbokslut för april 2009 för KoncernfinansieringLS 0905-0453
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 12. 16.
  Månadsbokslut för april 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0905-0470Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för april 2009
 13. 17.
  Månadsbokslut för april 2009 för Nya Karolinska Solna- förvaltningenLS 0905-0412Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för april 2009
 14. 18.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 19.
 2. 20.
  Yttrande över betänkandet Transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft och järnväg (SOU 2009:31)LS 0904-0353Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafikkontorets yttrande enligt delegation
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 21.
  Yttrande över betänkandet Aktiv väntan – asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)LS 0903-0217Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Bordlagt val av ledamot till valkretsberedning inför landstingsval år 2010LS 0905-0432

  Kansliets skrivelse utsänd till sammanträdet den 19 maj 2009 som bilaga punkt 34.

  Bordlagt den 19 maj 2009, § 174

  Ledamot (MP), Peter Eller

 2. 23.
  Övrigt
 3. 24.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 25.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 26.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 27.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2008 LS 0904-0362Ordförandens skrivelse samt balanslista
 2. 28.
  Fyllnadsval LS 0906-0494Ordförandens skrivelse

   

Senast uppdaterad:
2009-06-15
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)LS 0903-0237

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V). (MP) anslöt

 2. 6.
  Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft - Genomförande av direktiv 2008/50/EG samt MIKSA-förslagetLS 0903-0226

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Yttrande från AB Storstockholms Lokaltrafik
  MP- och V-ersättarens reservation i AB Storstockholms Lokaltrafik
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (V)
  Reservation (MP)

 3. 7.
  Uppföljning år 2008 av Stockholms läns landstings handikapprogram 2007-2010LS 0902-0138

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Handikapprogrammet
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2008 Granskning av arbetet för ökad mångfald av sjukvårdsaktörerLS 0901-0093
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Projektrapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  S-och V-ledamöternas reservation i allmänna utskottet
  Förslag till beslut (MP)
  (S) och (V) hänvisar till sin reservation i Allmänna utskottet
  Reservation (MP)
 5. 9.
  Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6LS 0905-0399
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konserthusstiftelsens skrivelse med underbilagor
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 6. 10.
 7. 11.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2008 för landstingsstyrelsenLS 0903-0290
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)
 8. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerhet i vården – patientsäkerhet i landstingetLS 0901-0090
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  REservation (MP)
 9. 13.
  Yttrande i mål angående överklagande av landstingsfullmäktiges beslut om ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav för Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och KoncernfinansieringLS 0808-0772
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Per-Ola Larssons skrivelse
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Bilaga
  Bilaga
 10. 14.
  Månadsbokslut för april 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0905-0452
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)
 11. 15.
  Månadsbokslut för april 2009 för KoncernfinansieringLS 0905-0453

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 12. 16.
  Månadsbokslut för april 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0905-0470
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för april 2009
 13. 17.
  Månadsbokslut för april 2009 för Nya Karolinska Solna- förvaltningenLS 0905-0412
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för april 2009
 14. 18.
  Förslag till reviderat ersättningssystem för geriatrisk vårdLS 0905-0407
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Utdrag från minnesanteckningar, Centrala samverkansgruppen
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 19.
  Avsiktsförklaring angående StockholmsförhandlingenLS 0905-0457
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (V)
  Reservation (MP)
 2. 20.
  Yttrande över betänkandet Transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft och järnväg (SOU 2009:31)LS 0904-0353

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafikkontorets yttrande enligt delegation
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 21.
  Yttrande över betänkandet Aktiv väntan – asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)LS 0903-0217
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Bordlagt val av ledamot till valkretsberedning inför landstingsval år 2010LS 0905-0432
 2. 23.
  Övrigt
 3. 24.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 25.
  Överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppningLS 0905-0461

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V) 
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

   

   

 2. 26.
  Yttrande över betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)LS 0903-0236

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 3. 27.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2008 LS 0904-0362

   

  Beslut enligt:Ordförandens skrivelse 

 4. 28.
  Fyllnadsval LS 0906-0494

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Ersättare i produktionsutskottet: Annika Sandström (M)

Senast uppdaterad:
2009-06-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll