Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 mars med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 mars med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 mars 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.
Plats:

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Omfördelning av medel i investeringsbudget rörande PET/CT vid Karolinska Universitetssjukhuset 2005 och 2006 LS 0501-0085Bordlagt den 15 februari 2005, §79
  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 februari
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
 2. 2.
  Yttrande över betänkandet Insyn och sekretess - i statliga företag - i internationellt samarbete (SOU 2004:75) LS 0410-1938Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 3. 3.
  Yttrande över promemorian Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn (Ds 2004:54)LS 0501-0024Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M, fp, kd Förslag till beslut
 4. 4.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasingLS 0412-2210Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  M, kd Särskilt uttalande
 5. 5.
  Yttrande över skrivelse från Skärgårdsstiftelsen om tilläggsanslag för Lådna vandrarhem LS 0412-2390Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skärgårdstiftelsens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården LS 0305-1697Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Motion 2004:16 av Pia Lidwall m. fl. (kd) om inrättande av program och handlingsplan för anställda som utsatts för våldLS 0403-0574Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
  Fördelning av bidrag till länets handikapporganisationer för 2005 samt skrivelse från Birgitta Rydberg angående bidrag till handikapporganisationerna LS 0410-1933, 0502-0313Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Länshandikapprådets skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  Fp, kd Förslag till beslut
 13. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 29/04 Granskning av säkerheten i informationsförsörjningen av persondata LS 0412-2344Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning Ernst&Young
  Tjänsteutlåtande
  Yttrande från AB SL
  M, fp, kd Förslag till beslut
 14. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 32/04 Granskning av styrningen av läkarkostnader vid akutsjukhusen LS 0412-2345Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 15. 15.
  Yttrande över departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52)LS 0501-0007Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till lagändring
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Motion 2003:77 av Maria Wallhager m. fl. (fp) om utjämningssystemets effekter på tillväxten och utvecklingsfrågorna i StockholmsregionenLS 0312-3045Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 17. 17.
  Fastställande av slutlig ram 2004 för SOCSAM i Haninge kommun LS 0501-0050Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Haninge kommuns samrådsskrivelse
 18. 18.
  Yttrande över betänkande av LSS - och hjälpmedelsutredningen LSS - särskilt personligt stöd (SOU 2004:103) LS 0412-2230Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande med bilaga
  Sammanfattning
  Yttrande från Stockholms läns sjukvårdsområde
  M Förslag till beslut
 19. 19.
  Yttrande över remissen miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter, rapport från Läkemedelsverket LS 0501-0004Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 20. 20.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklisive placeringspolicy för pensionsmedel LS 0502-0359Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 21. 21.
  Avsättning för kompetens och motivationshöjande åtgärder för 2005LS 0502-0361Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Antal årsanställda

Trafik- och planeringsroteln

 1. 22.
  Motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane- och pendeltågstationer inom Stockholms län med sifferkoderLS 0311-2937Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Motion 2004:2 av Andres Käärik m.fl. (fp) om stöd till äldre våldsutsatta kvinnorLS 0402-0339Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 2. 24.
  Motion 2004:7 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om genusmedicinsk anpassning av läkemedelsanvändningLS 0402-0345Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 3. 25.
  Motion 2003:49 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till föräldrar för att förbättra barns psykiska hälsaLS 0306-1884Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
 4. 26.
  Motion 2004:14 av Monica Karlsson m. fl. (kd) om resurs-/kompetenscentrum för livsstilsfrågor LS 0403-0571Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
 5. 27.
  Motion 2001:32 av Sören Falk (s) om redovisning av hälsokonsekvensbeskrivningar LS 0110-0563Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Särskilt uttalande
 6. 28.
  Motion 2004:1 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om förebyggande av kranskärlssjukdomar LS 0402-0338Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigbereddaAnmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigbereddaOrdförandens skrivelse
 2. 30.
  Övrigt Skrivelse från Stig Nyman (kd) anmäldes (Finns ej elektroniskt)
 3. 31.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 32.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 33/04 Risker för oegentligheter och förtroendeskada i landstingetLS 0412-2346Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 33.
  Borgensförbindelse om finansiering av etanolbussarLS 0502-0236Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Utlåtande från AB SL
 3. 34.
  Uppdrag att komplettera landstingskoncernens upphandlingsreglerLS 0503-0439Landstingsrådsberedningens skrivelse

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 35.
  FyllnadsvalLS 0412-2219, 0501-0065, 0093(0503-0376, 0427 Nya val)Bordlagt den 25 januari och 15 februari 2005 § 44 och 81.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 25 januari och 15 februari 2005 som bilaga till punkterna 46 och 38.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 15 mars 2005

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Omfördelning av medel i investeringsbudget rörande PET/CT vid Karolinska Universitetssjukhuset 2005 och 2006 LS 0501-0085
  Bordlagt den 15 februari 2005, §79
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 februari
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
 2. 2.
  Yttrande över betänkandet Insyn och sekretess - i statliga företag - i internationellt samarbete (SOU 2004:75) LS 0410-1938
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 3. 3.
  Yttrande över promemorian Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn (Ds 2004:54)LS 0501-0024
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 4. 4.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasingLS 0412-2210
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation fp
  M, kd Särskilt uttalande
 5. 5.
  Yttrande över skrivelse från Skärgårdsstiftelsen om tilläggsanslag för Lådna vandrarhem LS 0412-2390
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skärgårdstiftelsens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården LS 0305-1697
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Motion 2004:16 av Pia Lidwall m. fl. (kd) om inrättande av program och handlingsplan för anställda som utsatts för våldLS 0403-0574

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut

  Fp,kd Reservation

   

 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
  Fördelning av bidrag till länets handikapporganisationer för 2005 samt skrivelse från Birgitta Rydberg angående bidrag till handikapporganisationerna LS 0410-1933, 0502-0313
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Länshandikapprådets skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  Fp, kd Förslag till beslut

  Fp, kd Reservation

 13. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 29/04 Granskning av säkerheten i informationsförsörjningen av persondata LS 0412-2344
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning Ernst&Young
  Tjänsteutlåtande
  Yttrande från AB SL
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 14. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 32/04 Granskning av styrningen av läkarkostnader vid akutsjukhusen LS 0412-2345
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut
  M, fp Reservation
 15. 15.
  Yttrande över departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52)LS 0501-0007
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till lagändring
  Tjänsteutlåtande 

  V, mp Tilläggsyrkande
  V, mp Reservation

 16. 16.
  Motion 2003:77 av Maria Wallhager m. fl. (fp) om utjämningssystemets effekter på tillväxten och utvecklingsfrågorna i StockholmsregionenLS 0312-3045
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 17. 17.
  Fastställande av slutlig ram 2004 för SOCSAM i Haninge kommun LS 0501-0050
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Haninge kommuns samrådsskrivelse
 18. 18.
  Yttrande över betänkande av LSS - och hjälpmedelsutredningen LSS - särskilt personligt stöd (SOU 2004:103) LS 0412-2230
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande med bilaga
  Sammanfattning
  Yttrande från Stockholms läns sjukvårdsområde
  M Förslag till beslut
  Reservation m
  Skrivelse från HSO anmäldes
 19. 19.
  Yttrande över remissen miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter, rapport från Läkemedelsverket LS 0501-0004
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut

  Reservation m

 20. 20.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklisive placeringspolicy för pensionsmedel LS 0502-0359
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 21. 21.
  Avsättning för kompetens och motivationshöjande åtgärder för 2005LS 0502-0361
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Antal årsanställda

Trafik- och planeringsroteln

 1. 22.
  Motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane- och pendeltågstationer inom Stockholms län med sifferkoderLS 0311-2937
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
  Reservation kd

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Motion 2004:2 av Andres Käärik m.fl. (fp) om stöd till äldre våldsutsatta kvinnorLS 0402-0339
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 2. 24.
  Motion 2004:7 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om genusmedicinsk anpassning av läkemedelsanvändningLS 0402-0345
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 3. 25.
  Motion 2003:49 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till föräldrar för att förbättra barns psykiska hälsaLS 0306-1884
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation fp
 4. 26.
  Motion 2004:14 av Monica Karlsson m. fl. (kd) om resurs-/kompetenscentrum för livsstilsfrågor LS 0403-0571
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  Fp, kd Förslag till beslut
  Reservation M, fp och kd till förmån för sina respektive förslag
 5. 27.
  Motion 2001:32 av Sören Falk (s) om redovisning av hälsokonsekvensbeskrivningar LS 0110-0563
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Särskilt uttalande
 6. 28.
  Motion 2004:1 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om förebyggande av kranskärlssjukdomar LS 0402-0338
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut

  Reservation fp

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigbereddaAnmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigberedda
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 2. 30.
  Övrigt
 3. 31.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 32.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 33/04 Risker för oegentligheter och förtroendeskada i landstingetLS 0412-2346
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 33.
  Borgensförbindelse om finansiering av etanolbussarLS 0502-0236
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Utlåtande från AB SL

  Omedelbart justerat

 3. 34.
  Uppdrag att komplettera landstingskoncernens upphandlingsreglerLS 0503-0439
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse  samt att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till beslut
  M, fp, kd Förslag om återremiss (Finns ej elektroniskt)
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 35.
  FyllnadsvalLS 0412-2219, 0501-0065, 0093(0503-0376, 0427 Nya val)

  Bordlagt den 25 januari och 15 februari 2005 § 44 och 81.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 25 januari och 15 februari 2005 som bilaga till punkterna 46 och 38.

   

  Enligt Ordförandens skrivelse

  Beslut: Följande valdes
  Åke Askensten (mp) som ledamot i styrgruppen för tillgänglighet inom primärvården
  Stig Nyman (kd) som ledamot i investeringsberedningen
  Ledamot i geografisk beredning nordväst anmäls till protokollet
  Marie Ljungberg Schött (s) som andre vice ordförande i styrgruppen för tillgänglighet inom primärvården
  Rose Marie Jacobsson (s)som ledamot i sjukvårdsberedning Sydväst
  En ny ersättare (s) till sjukvårdsberedning sydväst anmäls till protokollet.

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll