Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 juni 2004 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 juni 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 juni 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram med anledning av att Europeiska unionen utvidgas från den 1 maj 2004 LS 0311-2936Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Principbeslut om överförande av konst som omfattas av ädel- och psykreformerna till länets kommunerLS 0402-0388Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-02
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-04
 3. 3.
  Framställan från kulturnämnden om överföring av huvudmannaskap för Länshemslöjdkonsulenterna och Medicinhistoriska museetLS 0111-0595Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturnämndens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
 4. 4.
  Uppdrag att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörsverksamheten inom Stockholms läns landstingLS 0405-1033Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 5.
  Yttrande över departementspromemorian Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro (Ds 2004:16)LS 0404-0789Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Kd Särskilt uttalande
 6. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter (Ds 2004:18)LS 0404-0835Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 7. 7.
  Yttrande över departementspromemorian Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning (Ds 2004:20)LS 0405-0922Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
 8. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2003 avseende landstingsstyrelsenLS 0403-0721Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
 9. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/04 SLL Upphandling - enhetens roll och uppdragLS 0403-0679Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/04 Akutsjukhusens kostnads- och produktivitetsutveckling 1998 - 2002 - Jämförelser mellan sjukhusenLS 0403-0671Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 11. 11.
 12. 12.
  Tidplan för att införa ett nytt miljöledningssystem för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0405-0952Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Karolinska Universitetssjukhuset
 13. 13.
  Yttrande över remissen Förslag från Länstyrelsen i Stockholms län till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklarLS 0403-0704Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 14. 14.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 0312-2997Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp ,kd Förslag till beslut
 15. 15.

Trafik och planeringsroteln

 1. 16.
  Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafikenLS 0210-0434Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
 2. 17.
 3. 18.
  Skrivelse från Maria Wallhager och Andres Käärik (fp) om medfinansiering av MälartunnelnLS 0403-0627Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över Socialdepartementets remiss Högspecialiserad vård - Kartläggning och förslag (Ds 2003:56)LS 0402-0398Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M reservation i HSU och ÄU
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 2. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/04 Beställarstyrning av primärvårdenLS 0403-0680Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Revisionsrapport
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 3. 21.
  Yttrande över pensionärsrådets skrivelse om samarbetet mellan kommunerna och landstingetLS 0402-0359Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Pensionärsrådets skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
 4. 22.
 5. 23.
  Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationerLS 0403-0567Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 6. 24.
  Motion 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka antalet organdonationerLS 0301-0128Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  m, fp, kd Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Anmälan till fullmäktige av motioner som ej är färdigbereddaLS 0406-1150Ordförandens skrivelse
 2. 26.
  Bordlagt val av ledamot i utskottet för forskning, utveckling och utbildning under landstingsstyrelsenLS 0402-0407Bordlagt den 18 maj 2004, §155
  Ordförandens skrivelse till sammanträdet den 18 maj
 3. 27.
  Övrigt
 4. 28.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 29.
  Avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskareLS 0406-1198Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 2. 30.
 3. 31.
  Forum för kunskap och utveckling - ny enhet inom landstingsstyrelsens förvaltningLS 0406-1119Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 32.
  Redovisningsperiod 2004 för Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0403-0646Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 33.
  Yttrande över FOI rapport Acceptabla elavbrott? Fyra strategier för säker elförsörjning (FOI-R-1163-SE)LS 0405-1004Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Locum AB:s yttrande
 6. 34.
  Ombyggnad av lokaler för dagkirurgisk verksamhet vid S:t Eriks Ögonsjukhus ABLS 0405-1046Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från S:t Eriks Ögonsjukhus AB
 7. 35.
  FyllnadsvalLS 0403-0698, 0405-0933, 0406-1146Bordlagt den 20 april och 18 maj 2004, §121 och 159

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 april och 18 maj 2004 som bilagor till p 34 och 38.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 15 juni 2004

Finansroteln
Trafik och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram med anledning av att Europeiska unionen utvidgas från den 1 maj 2004 LS 0311-2936
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Principbeslut om överförande av konst som omfattas av ädel- och psykreformerna till länets kommunerLS 0402-0388
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-02
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-04
 3. 3.
  Framställan från kulturnämnden om överföring av huvudmannaskap för Länshemslöjdkonsulenterna och Medicinhistoriska museetLS 0111-0595
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturnämndens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut

  Reservation

 4. 4.
  Uppdrag att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörsverksamheten inom Stockholms läns landstingLS 0405-1033
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 5.
  Yttrande över departementspromemorian Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro (Ds 2004:16)LS 0404-0789
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Kd Särskilt uttalande
  Fp Särskilt uttalande
 6. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter (Ds 2004:18)LS 0404-0835

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

 7. 7.
  Yttrande över departementspromemorian Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning (Ds 2004:20)LS 0405-0922
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Fp Särskilt uttalande
 8. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2003 avseende landstingsstyrelsenLS 0403-0721
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
  Reservation
  M, fp Förslag till beslut
  Reservation
 9. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/04 SLL Upphandling - enhetens roll och uppdragLS 0403-0679
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/04 Akutsjukhusens kostnads- och produktivitetsutveckling 1998 - 2002 - Jämförelser mellan sjukhusenLS 0403-0671
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 11. 11.
 12. 12.
  Tidplan för att införa ett nytt miljöledningssystem för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0405-0952
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Karolinska Universitetssjukhuset
 13. 13.
  Yttrande över remissen Förslag från Länstyrelsen i Stockholms län till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklarLS 0403-0704
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 14. 14.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 0312-2997
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp ,kd Förslag till beslut
  Reservation
  M, fp, kd Deltog ej i beslutet för övrigt
 15. 15.

Trafik och planeringsroteln

 1. 16.
  Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafikenLS 0210-0434
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
  Reservation
 2. 17.
 3. 18.
  Skrivelse från Maria Wallhager och Andres Käärik (fp) om medfinansiering av MälartunnelnLS 0403-0627
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse

  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över Socialdepartementets remiss Högspecialiserad vård - Kartläggning och förslag (Ds 2003:56)LS 0402-0398

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M reservation i HSU och ÄU
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut

  Reservation
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
  M Särskilt uttalande

 2. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/04 Beställarstyrning av primärvårdenLS 0403-0680
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Revisionsrapport
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
  Kd Särskilt uttalande
 3. 21.
  Yttrande över pensionärsrådets skrivelse om samarbetet mellan kommunerna och landstingetLS 0402-0359

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Pensionärsrådets skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
  Reservation

 4. 22.
  Hanteringsordning för förnyade avtal om primärvårdLS 0403-0638
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
  M Särskilt uttalande
 5. 23.
  Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationerLS 0403-0567
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 6. 24.
  Motion 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka antalet organdonationerLS 0301-0128
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  m, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Anmälan till fullmäktige av motioner som ej är färdigbereddaLS 0406-1150
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 2. 26.
  Bordlagt val av ledamot i utskottet för forskning, utveckling och utbildning under landstingsstyrelsenLS 0402-0407
  Bordlagt den 18 maj 2004, §155
  Ordförandens skrivelse till sammanträdet den 18 maj
  Beslut: Christer G Wennerholm (m) valdes
 3. 27.
 4. 28.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 29.
  Avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskareLS 0406-1198
  Ny rubrik Avtal om samverkan mellan Stockholms läns Landsting, Karolinska Institutet, Stockholms Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen
  (Avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare)

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal

  Beslut: att godkänna avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet (KI), Stockholms Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

  Reviderat avtal
  Fp Särskilt uttalande

 2. 30.
 3. 31.
  Forum för kunskap och utveckling - ny enhet inom landstingsstyrelsens förvaltningLS 0406-1119
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
  M Förslag till tilläggsbeslut
  Reservation
 4. 32.
  Redovisningsperiod 2004 för Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0403-0646
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 33.
  Yttrande över FOI rapport Acceptabla elavbrott? Fyra strategier för säker elförsörjning (FOI-R-1163-SE)LS 0405-1004
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Locum AB:s yttrande
 6. 34.
  Ombyggnad av lokaler för dagkirurgisk verksamhet vid S:t Eriks Ögonsjukhus ABLS 0405-1046
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från S:t Eriks Ögonsjukhus AB
 7. 35.
  FyllnadsvalLS 0403-0698, 0405-0933, 0406-1146

  Beslut: Bengt Cedrenius (mp) Valdes till Europakommittén
  Juha Järvi (v) Valdes till Sjukvårdsberedning syd
  Ersättare till personalberedningen bordlades

  Bordlagt den 20 april och 18 maj 2004, §121 och 159

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 april och 18 maj 2004 som bilagor till p 34 och 38.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll