Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 februari 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 februari 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 februari 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel V - Produktions- ,personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av landstingsstyrelsen 2010LS 1011-0888Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V)
  Förslag till beslut (MP)
 2. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/2010 Skyddet av information i landstingets IT-systemLS 1011-0900Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 12/2010
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 7.
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2010 OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Universitetssjukhuset i SolnaLS 1101-0053Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Stf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Nya Karolinska-Solna förvaltningens yttrande
  Förslag till beslut (S), (MP), (V)
 5. 9.
 6. 10.
  Svar på skrivelse av Vivianne Gunnarsson (MP) om läsbarheten för budget 2009 och kommande budgetarLS 0812-1113Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelsen
  Förslag till beslut (MP)
 7. 11.
 8. 12.
 9. 13.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 14 och 15 december 2010 § 211 och § 212 Budget för Stockholms läns landstingLS 1101-0087Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till yttrande till förvaltningsrätten
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
 2. 15.
  Svar på skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om tillämpningen av riktlinjer för bisysslor för anställda inom Stockholms läns landstingLS 1010-0842Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Sevefjords skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel V - Produktions- ,personal- och kulturroteln

 1. 16.

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 17.
  Upprättandet av innovationssystemet SLL InnovationLS 1008-0649Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 18.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare till landstingets pensionärsråd LS 1012-1027

  Ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet den 21 december 2010.

   

  Bordlagt den 21 december 2010, §299 och den 25 januari 2011 §15.

   

  Valen gäller

  Ledamot (MP)

  Ersättare (MP)

 2. 20.
  Bordlagt val av ledamot till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna LS 1012-1028

  Ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet 21 december 2010.

   

  Bordlagt den 21 december 2010, §300 och den 25 januari 2011 §16.

   

  Valet gäller ledamot (MP)

 3. 21.
  Bordlagda val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 1012-1031

  Ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet den 21 december 2010.

   

  Bordlagt den 21 december 2010, §301 och 25 januari 2011 §17.

   

  Förteckning över av styrelsen den 25 januari 2011 bordlagda val

   

 4. 22.
  Övrigt
 5. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel 1 - Finansroteln

 1. 24.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 1102-0148Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2010-11-18
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel V - Produktions- ,personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av landstingsstyrelsen 2010LS 1011-0888

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 2. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/2010 Skyddet av information i landstingets IT-systemLS 1011-0900

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 12/2010
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 7.
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2010 OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Universitetssjukhuset i SolnaLS 1101-0053

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Stf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Nya Karolinska-Solna förvaltningens yttrande
  Förslag till beslut (S), (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 5. 9.
 6. 10.
  Svar på skrivelse av Vivianne Gunnarsson (MP) om läsbarheten för budget 2009 och kommande budgetarLS 0812-1113

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelsen
  Förslag till beslut (MP), (S) och (V) anslöt
  Reservation (S), (MP), (V)

 7. 11.
 8. 12.
  Budget 2011 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU)LS 1101-0075

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)
  (MP) deltog ej i beslutet

 9. 13.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 14 och 15 december 2010 § 211 och § 212 Budget för Stockholms läns landstingLS 1101-0087

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till yttrande till förvaltningsrätten
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
 2. 15.
  Svar på skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om tillämpningen av riktlinjer för bisysslor för anställda inom Stockholms läns landstingLS 1010-0842

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Sevefjords skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel V - Produktions- ,personal- och kulturroteln

 1. 16.

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 17.
  Upprättandet av innovationssystemet SLL InnovationLS 1008-0649

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 18.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare till landstingets pensionärsråd LS 1012-1027

  Beslut enligt ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet den 21 december 2010.

   

  Bordlagt den 21 december 2010, §299 och den 25 januari 2011 §15.

   

   

  Ledamot (MP)

  Ersättare (C) Hans Lindqvist

  Ersättare (MP)

 2. 20.
  Bordlagt val av ledamot till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna LS 1012-1028

  Beslut enligt: ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet 21 december 2010.

   

  Bordlagt den 21 december 2010, §300 och den 25 januari 2011 §16.

   

  Valet gäller ledamot (MP)
  Se protokoll

 3. 21.
  Bordlagda val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 1012-1031

  Beslut enligt: ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet den 21 december 2010.

   

  Bordlagt den 21 december 2010, §301 och 25 januari 2011 §17.

   

  Förteckning över av styrelsen den 25 januari 2011 bordlagda val

   

 4. 22.
  Övrigt
 5. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 24.
 2. 25.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 1102-0148
  Beslut enligt :Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2011-02-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll