Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 februari 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 februari 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 februari 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Slutlig ekonomisk reglering med Sigtuna Kommun beträffande försöket med primärkommunal primärvård LS 0301-0248Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förhandlingsprotokoll
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Hemställan om bidrag till höjda kostnader för pensionspremier för Stockholms KonserthusstiftelseLS 0411-2086Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stockholms koncerthusstiftelses skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Förlängning av försöket med den nya ordningen för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträdenLS 0310-2550Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordning
  Nyordning för interpellationer, Frågor och Beslutsärenden
  Bilaga
 4. 4.
  Motion 2003:12 av Birgitta Rydberg m. fl. (fp) om öppna frågestunder i landstingsfullmäktigeLS 0302-0725Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Skrivelse från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning
 5. 5.
  Motion 2000:51 av Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp) om policy för etisk upphandlingLS 0012-0763Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M Förslag till beslut
 6. 6.
  Motion 2002:24 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om folkomröstning angående trängselavgifterLS 0211-0485Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Löpande granskning av intern kontroll 2004 avseende landstingsstyrelsenLS 0411-2100Landstingsrådsberedningens skrivelse Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Ändring av bolagsordning avseende Huddinge Universitetssjukhus ABLS 0412-2385Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  M, fp Särskilt uttalande
 9. 9.
  Budget 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering för 2006 - 2007 samt investeringsplan 2005 -2009LS 0501-0017Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  M Särskilt uttalande
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
  Principer för utseende av styrelseledamöter i landstingsägda aktiebolag samt ändring av reglementeLS 0412-2195Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring av reglementeLS 0412-2364Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reglemente
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp Förslag till beslut
  Kd Särskilt uttalande
 14. 14.
  Yttrande över beränkandet Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting (SOU 2004:107)LS 0411-2137Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning av rapport (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
  Landstingsrevisorernas yttrande
 15. 15.
  Yttrande över betänkandet Ny vallag (SOU 2004:111)LS 0412-2209Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om förändring av poängmodellen inom sjukvårdenLS 0411-2150Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  M, fp Särskilt uttalande
 17. 17.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om förändring av poängmodellen inom sjukvårdenLS 0411-2150Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  M, fp Särskilt uttalande
 18. 18.
  Uppdrag att pröva och besluta om uppskov vad gäller kravet på att alla förvaltningar och bolag skall certifiera sina miljöledningssystem under 2004LS 0501-0148Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Medborgarförslag om hur fäder registreras vid fastställande av faderskapLS 0405-1084Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Protokoll från Skarpnäcks stadsdelsnämnd
 2. 20.
 3. 21.
  Motion 2004:21 av Christer G Wennerholm m.fl. (m) om ranking inom sjukvårdenLS 0404-0808Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
 4. 22.
  Motion 2004:9 av Stig Nyman m.fl. (kd) om prioriteringsprinciper för landstingets hälso- och sjukvårdLS 0402-0347Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
 5. 23.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 22/04 Väntetider till utredning och behandling för personer med neuropsykiatriska problem - förstudieLS 0410-1927Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 6. 24.
  Motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m. fl. (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdommars depressionstillstånd LS 0312-3042Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp, kd Förslag till beslut
 7. 25.
  Motion 2003:75 av Lena Huss (fp) om resurscenter för behandling av hypokondriLS 0312-0343Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 8. 26.
  Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrinLS 0303-1148Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 9. 27.
  Motion 2003:66 av Christer G Wennerholm och Torbjörn Rosdahl (m) om gemensamt psykiatriskt huvudmannaskapLS 0310-2607Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 10. 28.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om försöksverksamhet med gemensamma nämnder för psykiatrin i Stockholms länLandstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut
  M Särskilt uttalande
 11. 29.
  Övrigt
 12. 30.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 31.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2005LS 0412-2403Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Lokala budgetar finns tillgängliga hos registrator
 2. 32.
  Omfördelning av medel i investeringsbudget om PET/CT vid Karolinska Universitetssjukhuset 2005 och 2006LS 0501-0085Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 33.
  Yttrande över program för kvinnofrid i Norrtälje kommunLS 0412-2393Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Program för kvinnofrid
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 34.
  FyllnadsvalLS 0412-2219, 0501-0040, 0065, 0093, 0502-0203Bordlagt den 25 januari 2005, §44.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 25 januari 2005 som bilaga till punkt 46.

  Ordförandens skrivelse

 2. 35.
  Ändring av årsarvode för kulturnämndens presidiumLS 0412-2360Arvodesberedningens beslut
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 15 februati 2005

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Slutlig ekonomisk reglering med Sigtuna Kommun beträffande försöket med primärkommunal primärvård LS 0301-0248
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förhandlingsprotokoll
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Hemställan om bidrag till höjda kostnader för pensionspremier för Stockholms KonserthusstiftelseLS 0411-2086
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stockholms koncerthusstiftelses skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Särskilt uttalande
 3. 3.
  Förlängning av försöket med den nya ordningen för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträdenLS 0310-2550
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordning
  Nyordning för interpellationer, Frågor och Beslutsärenden
  Bilaga
 4. 4.
  Motion 2003:12 av Birgitta Rydberg m. fl. (fp) om öppna frågestunder i landstingsfullmäktigeLS 0302-0725
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Skrivelse från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning
 5. 5.
  Motion 2000:51 av Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp) om policy för etisk upphandlingLS 0012-0763

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M Förslag till beslut

  Reservation

 6. 6.
  Motion 2002:24 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om folkomröstning angående trängselavgifterLS 0211-0485
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M, kd och fp reserverade sig till förmån för sina förslag
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Löpande granskning av intern kontroll 2004 avseende landstingsstyrelsenLS 0411-2100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 8. 8.
  Ändring av bolagsordning avseende Huddinge Universitetssjukhus ABLS 0412-2385
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  M, fp Särskilt uttalande
 9. 9.
  Budget 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning och planering för 2006 - 2007 samt investeringsplan 2005 -2009LS 0501-0017

  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  M Särskilt uttalande
  Fp, kd Särskilt uttalande
  M, fp, kd deltog ej i beslutet

 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
  Principer för utseende av styrelseledamöter i landstingsägda aktiebolag samt ändring av reglementeLS 0412-2195
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring av reglementeLS 0412-2364
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reglemente
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp Förslag till beslut - Reservation
  Kd Särskilt uttalande
 14. 14.
  Yttrande över beränkandet Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting (SOU 2004:107)LS 0411-2137
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning av rapport (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
  Landstingsrevisorernas yttrande
  Fp Förslag till beslut
  M Förslag till beslut
  Reservationer från m och fp
 15. 15.
  Yttrande över betänkandet Ny vallag (SOU 2004:111)LS 0412-2209
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om förändring av poängmodellen inom sjukvårdenLS 0411-2150
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  M, fp Särskilt uttalande
 17. 17.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om förändring av poängmodellen inom sjukvårdenLS 0411-2150
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  M, fp Särskilt uttalande
 18. 18.
  Uppdrag att pröva och besluta om uppskov vad gäller kravet på att alla förvaltningar och bolag skall certifiera sina miljöledningssystem under 2004LS 0501-0148
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Medborgarförslag om hur fäder registreras vid fastställande av faderskapLS 0405-1084
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Protokoll från Skarpnäcks stadsdelsnämnd
 2. 20.
  Uppdragsbeskrivning för läkarinsatser i särskilda boenden för äldreLS 0412-2203
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdrag för läkarinsatser i särskilda boenden
  MBL-protokoll
  M, fp, kd Förslag till beslut- Reservation
  M, fp och kd deltog ej i beslutet
 3. 21.
  Motion 2004:21 av Christer G Wennerholm m.fl. (m) om ranking inom sjukvårdenLS 0404-0808
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
  Reservation
 4. 22.
  Motion 2004:9 av Stig Nyman m.fl. (kd) om prioriteringsprinciper för landstingets hälso- och sjukvårdLS 0402-0347
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut

  Reservationer m och kd

 5. 23.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 22/04 Väntetider till utredning och behandling för personer med neuropsykiatriska problem - förstudieLS 0410-1927
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 6. 24.
  Motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m. fl. (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdommars depressionstillstånd LS 0312-3042
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 7. 25.
  Motion 2003:75 av Lena Huss (fp) om resurscenter för behandling av hypokondriLS 0312-0343
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
 8. 26.
  Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrinLS 0303-1148
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 9. 27.
  Motion 2003:66 av Christer G Wennerholm och Torbjörn Rosdahl (m) om gemensamt psykiatriskt huvudmannaskapLS 0310-2607
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut

  Kd Förslag till beslut
  Reservationer m och kd

 10. 28.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om försöksverksamhet med gemensamma nämnder för psykiatrin i Stockholms län

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut- Reservation
  M Särskilt uttalande

   

 11. 29.
 12. 30.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 31.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2005LS 0412-2403
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Lokala budgetar finns tillgängliga hos registrator
  Fp Särskilt uttalande
  M Särskilt uttalande
 2. 32.
  Omfördelning av medel i investeringsbudget om PET/CT vid Karolinska Universitetssjukhuset 2005 och 2006LS 0501-0085
  Beslut: Bordläggning
  Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 33.
  Yttrande över program för kvinnofrid i Norrtälje kommunLS 0412-2393
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Program för kvinnofrid
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 34.
  FyllnadsvalLS 0412-2219, 0501-0040, 0065, 0093, 0502-0203

  Bordlagt den 25 januari 2005, §44.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 25 januari 2005 som bilaga till punkt 46.

  Ordförandens skrivelse
  Beslut: Bo Johansson (fp)valdes till ersättare vid sjukvårdsberedning nordväst
  I ett tidigare bordlagdt val valdes Märta Fischer (v) till ledamot i landstingets pensionärsråd.

 2. 35.
  Ändring av årsarvode för kulturnämndens presidiumLS 0412-2360
  Beslut: Enligt Arvodesberedningens beslut
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll