Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 december 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 december 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 december 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden
 2. 3.
  Delegationsärenden

  Anmälan
  Bilaga1
  Bilaga 2
  Bilaga 3

   

Finansroteln

 1. 5.
  Skrivelse från Vivianne Gunnarsson (MP) om politisk process för landstingets 6:e miljöprogram, 2012-2016 LS 0909-0780

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Vivianne Gunnarsson (MP)
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)

 2. 6.
  Månadsbokslut för oktober 2009 samt prognos för helåret 2009 för Stockholms läns landstingLS 0911-0963Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 3. 7.
  Månadsbokslut för oktober 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0911-0962Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut oktober 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
 4. 8.
  Månadsbokslut för oktober 2009 för koncernfinansieringLS 0911-0964Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernredovisning
 5. 9.
  Månadsbokslut för oktober 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0911-0978Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
 6. 10.
  Yttrande över promemorian Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar (Ds 2009:42)LS 0910-0831Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
 7. 11.
  Yttrande över rapporten Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling (Ds 2009:47)LS 0910-0832Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 8. 12.
  Yttrande över Inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdetLS 0909-0785Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 9. 13.
 10. 14.
 11. 15.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2010LS 0910-0873Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Jämförelse mellan föreslaget avtal för år 2010 och gällande avtal
 12. 16.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få bedriva behandling av barn med cochleaimplantat som rikssjukvårdLS 0909-0708Ärendet behandlas i Produktionsutskottet den 9 december 2009 med omedelbar justering.
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.
 2. 18.
 3. 19.
  Övrigt
 4. 20.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 21.
 2. 22.
  Kartläggning av kommunikativ tillgänglighetLS 0910-0915Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
 3. 23.
  Beslut om upphandlingar genom SKL Kommentus ABLS 0911-0961

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Förslag till beslut (MP)

   

Trafik-och planeringsroteln

 1. 24.
  Yttrande över remissen Pionjärbanor för spårbilar, analys av aktuella förutsättningar (Ds 2009:48) LS 0911-0937Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till beslut (V), (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2010LS 0912-1002Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2009-12-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 3.

Finansroteln

 1. 5.
  Skrivelse från Vivianne Gunnarsson (MP) om politisk process för landstingets 6:e miljöprogram, 2012-2016 LS 0909-0780

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Vivianne Gunnarsson (MP)
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 2. 6.
  Månadsbokslut för oktober 2009 samt prognos för helåret 2009 för Stockholms läns landstingLS 0911-0963
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)
 3. 7.
  Månadsbokslut för oktober 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0911-0962

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut oktober 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

 4. 8.
  Månadsbokslut för oktober 2009 för koncernfinansieringLS 0911-0964

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernredovisning

 5. 9.
  Månadsbokslut för oktober 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0911-0978

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning

 6. 10.
  Yttrande över promemorian Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar (Ds 2009:42)LS 0910-0831

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 7. 11.
  Yttrande över rapporten Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling (Ds 2009:47)LS 0910-0832

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 8. 12.
  Yttrande över Inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdetLS 0909-0785

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 9. 13.
 10. 14.
  Reservkraft för LandstingshusetLS 0911-0944

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 11. 15.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2010LS 0910-0873

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Jämförelse mellan föreslaget avtal för år 2010 och gällande avtal

 12. 16.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få bedriva behandling av barn med cochleaimplantat som rikssjukvårdLS 0909-0708

   

  Ärendet behandlas i Produktionsutskottet den 9 december 2009 med omedelbar justering.

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.
 2. 18.
 3. 19.
  Övrigt
 4. 20.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 21.
  Utveckling av kunskapsstyrning i Stockholms läns landsting, inklusive sakkunnigstruktur och läkemedelskommittéLS 0812-1179

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bakgrund och förslag till ny organisation
  Förslag till ny gemensam sakkunnigstruktur och förbättrat läkemedelskommittéarbete
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 2. 22.
  Kartläggning av kommunikativ tillgänglighetLS 0910-0915
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
 3. 23.
  Beslut om upphandlingar genom SKL Kommentus ABLS 0911-0961
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
   Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
 4. 24.
  Yttrande över remissen Pionjärbanor för spårbilar, analys av aktuella förutsättningar (Ds 2009:48) LS 0911-0937

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (V), (MP)
  (S) reserverade sig till förmån för landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Reservation (V), (MP)

 5. 25.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2010LS 0912-1002

   

  Beslut enligt:Ordförandens skrivelse

  Jan Vikenhem, sekreterare

  Peter Freme, ersättare

Senast uppdaterad:
2009-12-10
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll