Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 april 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 15 april 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 april 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
 2. 7.
 3. 8.
  Månadsbokslut för januari – februari 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0803-0255Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)
 4. 9.
  Månadsbokslut för februari 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning LS 0803-0277Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut februari 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning
 5. 10.
  Månadsbokslut för januari – februari 2008 för koncernfinansieringLS 0803-0282Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 6. 11.
  Utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro fertilisering) vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0707-0740Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 7. 12.
  Utmaning avseende öppenvårdsmottagningar inom beroendevårdenLS 0801-0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 8. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 8/2007 Det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandetLS 0802-0121Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 9. 14.
  Förslag till utökade satsningar för att åtgärda vårdköerna i sjukvårdenLS 0804-0333Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Motion 2006:12 av Åke Holmström m fl (kd) om alkolås på landstingets fordonLS 0605-0951Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 16.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 17.
 2. 18.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2007LS 0803-0328Kansliets skrivelse
  Balanslista över  ärenden hos landsatingsstyrelsen den 31 december 2007
 2. 20.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0803-0329Ordförandens skrivelse 
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
 3. 21.
  Övrigt
 4. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Yttrande över remissen Förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus i det svenska barnvaccinationsprogrammetLS 0802-0207

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
  Särskilt uttalande (s)

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0804-0376Ordförandens skrivelse
 2. 25.
  FyllnadsvalLS 0801-0091, 0803-0263, 0804-0346

  Ordförandens skrivelse 

   

  Förste vice ordföranden skrivelse och ordförandens skrivelse utsända till sammanträdet den 19 februari respektive 18 mars som bilaga till punkt 22 och 29

   

  Bordlagt den 19 februari och 18 mars, § 48 och 79

   

  Ledamot (s) landstingets pensionärsråd

   

  Ersättare (m) FoUU- utskottet

   

   

   

Senast uppdaterad:
2008-04-03
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 15 april 2008

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
 2. 7.
  Ägardirektiv för TioHundra ABLS 0801-0044

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägardirektiv för TioHundra AB
  Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (s), (v) reserverade sig med hänvisning till sin reservation i Produktionsutskottet
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 3. 8.
  Månadsbokslut för januari – februari 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0803-0255
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)
 4. 9.
  Månadsbokslut för februari 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning LS 0803-0277

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut februari 2008 för landstingsstyrelsens

 5. 10.
  Månadsbokslut för januari – februari 2008 för koncernfinansieringLS 0803-0282

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 6. 11.
  Utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro fertilisering) vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0707-0740

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 7. 12.
  Utmaning avseende öppenvårdsmottagningar inom beroendevårdenLS 0801-0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  Reservation (s), (v) med hänvisning till sin reservation i Allmänna utskottet
 8. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 8/2007 Det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandetLS 0802-0121

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Förslag till beslut (s), (v),  (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 9. 14.
  Förslag till utökade satsningar för att åtgärda vårdköerna i sjukvårdenLS 0804-0333
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Motion 2006:12 av Åke Holmström m fl (kd) om alkolås på landstingets fordonLS 0605-0951

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 16.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 17.
  Yttrande över betänkandet av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4)LS 0801-0050

  Beslut enligt:  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Fortsättning sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (v) 
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (v)
  Reservation (mp)

 2. 18.
  Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012LS 0803-0270
  UTGICK

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2007LS 0803-0328
  Beslut enligt: Kansliets skrivelse
  Balanslista över  ärenden hos landsatingsstyrelsen den 31 december 2007
 2. 20.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0803-0329
  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse 
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
 3. 21.
  Övrigt
 4. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 23.
  Yttrande över remissen Förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus i det svenska barnvaccinationsprogrammetLS 0802-0207

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  Särskilt uttalande (s)

 2. 24.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0804-0376
  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
 3. 25.
  FyllnadsvalLS 0801-0091, 0803-0263, 0804-0346

  Beslut enligt:

  Ordförandens skrivelse  

    

  Egil Johansson, ledamot (s) landstingets pensionärsråd

   

  Barbro Nordgren, ersättare (m) FoUU- utskottet

   

   

   

Senast uppdaterad:
2008-04-15
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll