Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2008

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2008

Dag:
Tisdag den 14 oktober 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Merkostnad för stödpersonsverkamheten på grund av ändrade skattereglerLS 0807-0716Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Patientförvaltningens tjänsteutlåtande
 2. 6.
  Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om lika villkor för hantering av vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsformLS 0709-0933Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v), (mp)
 3. 7.
  Utmaningar avseende Ambulanssjukvården i Storstockholm ABLS 0707-0744, 0710-1139Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 8.
  Tillägg till tidigare beslut avseende programarbete för operations/interventionsenhet inom Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeLS 0809-0800Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 9.
 6. 10.
  Verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling LS 0805-0506Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förbundsdirektörens skrivelse
 7. 11.
  Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringarLS 0809-0829Landstingsrådsberedningens skrivelse
 8. 12.
  Framställan om bildande av CMM Tianjin, Folkrepubliken Kina LS 0805-0551Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Centrum för Molekylär Medicins skrivelse 
  Förslag till beslut (mp)
 9. 13.
 10. 14.
 11. 15.
  Månadsbokslut för augusti 2008, koncernfinansieringLS 0809-0827

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
   

   

 12. 16.
  Månadsbokslut för augusti 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0809-0843Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  nadsbokslut för augusti 2008
 13. 17.
  Förslag till ersättningssystem för de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i närsjukvårdenLS 0809-0792Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Centrala samverkansgruppen
 14. 18.
 15. 19.
 16. 20.
  Motion 2006:22 av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) om att smarta energilösningar måste utvecklas snabbareLS 0611-1830Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Rapport Ångpanneföreningen (ÅF) Infrastruktur AB
  Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 17. 21.
  Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms län, Sörmland och Västmanland och utseende av politisk styrgruppLS 0809-0857Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Minnesanteckningar
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
 18. 22.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 23.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 24.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2009LS 0809-0853

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga

 2. 26.
 3. 27.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2008-10-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 5.
  Merkostnad för stödpersonsverkamheten på grund av ändrade skattereglerLS 0807-0716

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Patientförvaltningens tjänsteutlåtande

 2. 6.
  Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om lika villkor för hantering av vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsformLS 0709-0933

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v), (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v), (mp)

 3. 7.
  Utmaningar avseende Ambulanssjukvården i Storstockholm ABLS 0707-0744, 0710-1139

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 8.
  Tillägg till tidigare beslut avseende programarbete för operations/interventionsenhet inom Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeLS 0809-0800

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 9.
  Uppföljning av Stockholms läns handikapprogram LS 0802-0193

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Uppföljning år 2007 av landstingets handikapprogram 2007-2010
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 6. 10.
  Verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling LS 0805-0506

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förbundsdirektörens skrivelse

 7. 11.
  Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringarLS 0809-0829

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 8. 12.
  Framställan om bildande av CMM Tianjin, Folkrepubliken Kina LS 0805-0551

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Centrum för Molekylär Medicins skrivelse 
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 9. 13.
  Försäljning av del av Beckomberga 1:1, Stockholms kommunLS 0806-0578

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 10. 14.
  Månadsbokslut för augusti 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0809-0826

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

   

 11. 15.
  Månadsbokslut för augusti 2008, koncernfinansieringLS 0809-0827

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
   

 12. 16.
  Månadsbokslut för augusti 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0809-0843

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  nadsbokslut för augusti 2008

 13. 17.
  Förslag till ersättningssystem för de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i närsjukvårdenLS 0809-0792

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Centrala samverkansgruppen

 14. 18.
  Motion 2005:7 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om ansvarsutkrävande inom landstingetLS 0502-0284

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Revisionskontorets tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 15. 19.
  Rapport om energianvändningen i Stockholms läns landstings fastigheter LS 0809-0841

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport SLL - förslag angående miljö och energifrågor
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 16. 20.
  Motion 2006:22 av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) om att smarta energilösningar måste utvecklas snabbareLS 0611-1830

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Rapport Ångpanneföreningen (ÅF) Infrastruktur AB
  Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 17. 21.
  Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms län, Sörmland och Västmanland och utseende av politisk styrgruppLS 0809-0857

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Minnesanteckningar
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

   

  Ledamöter:

  Catharina Elmsäter Svärd
  Maria Wallhager
  Ingela Nylund Watz

   

  Ordförande:

  Catharina Elmsäter Svärd

   

 18. 22.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 23.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 24.
  Yttrande över departementspromemorian Etisk bedömning av nya metoder i vårdenLS 0806-0661

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2009LS 0809-0853
 2. 26.
  Övrigt
 3. 27.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2008-10-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll