Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 november 2006 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 november 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 november 2006
Tid:
10:00 - 11:00
Plats:

Innehåll

Anmälningsärenden
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  Landstingsfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och första och andre vice ordförande.

  Ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen 

 2. 2.
  2-6 Anmälningsärenden
 3. 7.
  Övrigt
 4. 8.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 9.
 2. 10.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens be-slut den 22 november 2006 om rutiner vid fakturering och avskrivning av vårdavgifter för gömda flyktingarLS 0609-1578Handlingar publiceras ej på grund av personuppgiftslagen
 3. 11.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting LS 0611-1842Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Organisationsskisser
 4. 12.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt reglemente för landstingets revision LS 0611-1837Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Arbetsordning och reglementen
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Yttrande över betänkandet En bättre tillsyn av miss-bruksvården (SOU 2006:57)LS 0608-1440Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 14.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2007LS 0611-1838Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen

   

 2. 15.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen LS 0611-1845Landstingsdirektörens skrivelse
  Bilaga

   

Senast uppdaterad:
2006-11-15
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 14 november 2006

Anmälningsärenden
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  Landstingsfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och första och andre vice ordförande.
 2. 2.
  2-6 Anmälningsärenden
 3. 7.
  Övrigt
 4. 8.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 9.
  Stiftelsernas årsredovisningar för år 2006LS 0604-0721
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förteckning över stiftelser
  Ekonomisk sammanställning
 2. 10.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens be-slut den 22 november 2006 om rutiner vid fakturering och avskrivning av vårdavgifter för gömda flyktingarLS 0609-1578
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse att avge yttrande till länsrätten i Stockholms län enligt landstingsdireltörens förslag.
 3. 11.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting LS 0611-1842
  Beslut: Bordläggning
 4. 12.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt reglemente för landstingets revision LS 0611-1837
  Beslut: Bordläggning
 5. 13.
  Yttrande över betänkandet En bättre tillsyn av miss-bruksvården (SOU 2006:57)LS 0608-1440
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 6. 14.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2007LS 0611-1838
  Beslut: Enligt ordförandens förslag Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen
 7. 15.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen LS 0611-1845
  Beslut: Bordläggning
Senast uppdaterad:
2006-11-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll