Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 juni 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 juni 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 juni 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafikroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm ABLS 0504-0691Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande LISAB
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Länsansökan - Statens satsning på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller funktionshinderLS 0504-0611Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Länsansökan
  Bilaga
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 3. 3.
  Yttrande över delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2005:22)LS 0504-0597Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 4. 4.
  Yttrande över slutbetänkandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112)LS 0502-0360Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Patientnämndens yttrande
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över projektet God sed för styrning av kommun- och lands-tingsägda bolagLS 0503-0507Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges kommuner och landstings skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 42/04 Upphandling SLL:s databärande integrationsplattform GVD LS 0503-0478Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2004 avseende landstingsstyrelsenLS 0503-0571Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut
 8. 8.
  Yttrande över promemorian Begränsning av möjligheten att åberopa nya omständigheter vid överklagande av beslut om bidrag och avgifter i de kommunala utjämningssystemenLS 0504-0713Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Finansdepartementets promemoria
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 9. 9.
  Omställningsbidrag för investering av teleteknisk stödtjänst för vårdsamverkan SLL och avtalsparterLS 0505-0853Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetets skrivelse
  Bilaga
 10. 10.
  Yttrande över Sjöfartsverkets rapport Konsekvenser för sjöräddningen av riksdagens försvarsbeslut LS 0504-0770Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp, kd Förslag till beslut
 11. 11.
  Motion 2002:4 av Inger Persson och Jan Bergvall (v) om utredning av nya former för dialog mellan medborgarna och de folkvalda i landstingetLS 0206-0303

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordning skrivelse

 12. 12.
  Motion 2003:61 av Staffan Sjödén (m) om att i landstingssalen placera Sveriges, Europeiska unionens och Förenta nationernas flaggaLS 0310-2602Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 13. 13.
  Ansökan om omställningsbidrag för ombyggnation av rehabiliteringsmedicin vid Danderyds sjukhus ABLS 0412-2363Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Danderyds sjukhus AB
  Bilaga
  Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Skrivelse från Stig Nyman (kd) om finansiering av landstingens kostnader för olika typer av utbildningsaktiviteterLS 0503-0503Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stig Nymans skrivelse
 15. 15.
  Avtal med Försäkringskassan i Stockholms län om gemensamt åtagande om utvidgad rehabiliteringsgarantiLS 0505-0942Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
  Yttrande över slutbetänkandet av utredningen om förnybara fordonsbränslen Introduktion av förnybara fordons-bränslen (SOU 2004:133)LS 0504-0639Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Trafikroteln

 1. 19.
  Yttrande över betänkandet Bilstöd till personer med funktionshinder (SOU 2005:26)LS 0504-0682Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 2. 20.
  Motion 2002:5 av Åke Askensten m.fl. (mp) om en spårvägslinje mellan västra Kungsholmen och RopstenLS 0206-0304Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 3. 21.
  Motion 2002:6 av Åke Askensten m.fl. (mp) om bättre information till SL:s resenärerLS 0206-0305Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
 4. 22.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 46/04 Upphandling av ambulanssjukvårdstjänsterLS 0503-0425Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  PM Stockholms läns landstings köp från egna företag
  M, fp Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Förslag till ny och enhetlig ersättningsmodell för geriatriskt basuppdrag inom Stockholms läns landsting LS 0503-0553Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 2. 24.
  Skrivelse av Christer G Wennerholm (m) om begäran att låta förslaget till ersättningsmodell för geriatriskt basuppdrag beslutas av landstingsfullmäktige LS 0505-0915Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
 3. 25.
  Motion 2003:55 av Monica Karlsson (kd) om handlingsplan för förebyggande av oönskade tonårsgraviditeterLS 0309-2404Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Bordlagt val av inrättande av styrgrupp för landstingsövergripande jämställdhetspolicyLS 0504-0771Bordlagt den 17 maj 2005, §206

  Ordförandens skrivelse till sammanträdet den 17 maj 2005

 2. 27.
  Övrigt
 3. 28.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 29.
  Månadsbokslut för april 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exklusive vård)LS 0505-0908Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 2. 30.
  Månadsbokslut för april 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0505-0889Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 31.
  FyllnadsvalLS 0504-0689Bordlagt den 17 maj 2005, § 209.

  Ordförandens skrivelse tidigare utsänd till sammanträdet den 17 maj

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 14 juni 2005

Finansroteln
Trafikroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm ABLS 0504-0691
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande LISAB
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Länsansökan - Statens satsning på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller funktionshinderLS 0504-0611
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Länsansökan
  Bilaga
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 3. 3.
  Yttrande över delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2005:22)LS 0504-0597

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

   

 4. 4.
  Yttrande över slutbetänkandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112)LS 0502-0360
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Patientnämndens yttrande
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över projektet God sed för styrning av kommun- och lands-tingsägda bolagLS 0503-0507
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges kommuner och landstings skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 42/04 Upphandling SLL:s databärande integrationsplattform GVD LS 0503-0478
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2004 avseende landstingsstyrelsenLS 0503-0571
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Förslag till beslut
  M, fp Reservation
 8. 8.
  Yttrande över promemorian Begränsning av möjligheten att åberopa nya omständigheter vid överklagande av beslut om bidrag och avgifter i de kommunala utjämningssystemenLS 0504-0713
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Finansdepartementets promemoria
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 9. 9.
  Omställningsbidrag för investering av teleteknisk stödtjänst för vårdsamverkan SLL och avtalsparterLS 0505-0853
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetets skrivelse
  Bilaga
 10. 10.
  Yttrande över Sjöfartsverkets rapport Konsekvenser för sjöräddningen av riksdagens försvarsbeslut LS 0504-0770
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 11. 11.
  Motion 2002:4 av Inger Persson och Jan Bergvall (v) om utredning av nya former för dialog mellan medborgarna och de folkvalda i landstingetLS 0206-0303
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordning skrivelse
 12. 12.
  Motion 2003:61 av Staffan Sjödén (m) om att i landstingssalen placera Sveriges, Europeiska unionens och Förenta nationernas flaggaLS 0310-2602

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Mp Reservation

 13. 13.
  Ansökan om omställningsbidrag för ombyggnation av rehabiliteringsmedicin vid Danderyds sjukhus ABLS 0412-2363
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Danderyds sjukhus AB
  Bilaga
  Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Skrivelse från Stig Nyman (kd) om finansiering av landstingens kostnader för olika typer av utbildningsaktiviteterLS 0503-0503
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stig Nymans skrivelse
 15. 15.
  Avtal med Försäkringskassan i Stockholms län om gemensamt åtagande om utvidgad rehabiliteringsgarantiLS 0505-0942
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
 17. 17.
  Yttrande över remissen Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluftLS 0503-0464
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 18. 18.
  Yttrande över slutbetänkandet av utredningen om förnybara fordonsbränslen Introduktion av förnybara fordons-bränslen (SOU 2004:133)LS 0504-0639
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Trafikroteln

 1. 19.
  Yttrande över betänkandet Bilstöd till personer med funktionshinder (SOU 2005:26)LS 0504-0682
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande

  Skrivelse från DHR vid samverkansrådet med handikapporganisationerna anmäldes (Finns ej elektroniskt)

 2. 20.
  Motion 2002:5 av Åke Askensten m.fl. (mp) om en spårvägslinje mellan västra Kungsholmen och RopstenLS 0206-0304
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 3. 21.
  Motion 2002:6 av Åke Askensten m.fl. (mp) om bättre information till SL:s resenärerLS 0206-0305
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
 4. 22.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 46/04 Upphandling av ambulanssjukvårdstjänsterLS 0503-0425
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  PM Stockholms läns landstings köp från egna företag
  M, fp Förslag till beslut

  M, fp Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Förslag till ny och enhetlig ersättningsmodell för geriatriskt basuppdrag inom Stockholms läns landsting LS 0503-0553

  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
  M Särskilt uttalande

 2. 24.
  Skrivelse av Christer G Wennerholm (m) om begäran att låta förslaget till ersättningsmodell för geriatriskt basuppdrag beslutas av landstingsfullmäktige LS 0505-0915
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
 3. 25.
  Motion 2003:55 av Monica Karlsson (kd) om handlingsplan för förebyggande av oönskade tonårsgraviditeterLS 0309-2404
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Bordlagt val av inrättande av styrgrupp för landstingsövergripande jämställdhetspolicyLS 0504-0771

  Bordlagt den 17 maj 2005, §206

   

  Ordförandens skrivelse till sammanträdet den 17 maj 2005
  Beslut: Lena Cronvall-Morén (m) valdes

 2. 27.
 3. 28.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 29.
  Månadsbokslut för april 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exklusive vård)LS 0505-0908
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 2. 30.
  Månadsbokslut för april 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0505-0889
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 31.
  FyllnadsvalLS 0504-0689

  Bordlagt den 17 maj 2005, § 209.

   

  Ordförandens skrivelse tidigare utsänd till sammanträdet den 17 maj
  Beslut: Åke Holmström (kd) valdes

   

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Belsut och protokoll