Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 13 november 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 13 november 2012

Dag:
Tisdag den 13 november 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108Förteckning
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107Anmälan
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengarLS 1202-0281Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhetLS 1202-0282Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)
 3. 7.
  Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 1206-0884Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Delårsrapport per augusti 2012 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1209-1196Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Delårsrapport per augusti 2012 för SkadekontoLS 1209-1202Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Delårsrapport per augusti 2012 för KoncernfinansieringLS 1209-1226Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting LS 1206-0827, 1205-0740, 1205-0729, 1205-0727, 1205-0679, 1204-0573Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)
 8. 12.
  Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för SkadekontoLS 1208-0999Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 9. 13.
  Budget 2013 inklusive planering 2014-2015 samt investeringsplan 2013-2017 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1209-1197, 1206-0885Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 10. 14.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2013LS 1205-0671Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

 11. 15.
  Tecknande av aktier i X2 Kollektivtrafik ABLS 1201-0190Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 12. 16.
  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1208-1010Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 13. 17.
  Riktlinjer för landstingets internationella arbeteLS 1103-0413Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 14. 18.
  Motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl.(V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting LS 1112-1624Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 15. 19.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och OmsorgLS 1210-1325Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 16. 20.
  Upphandling av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (NKS)LS 1210-1281Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.
 17. 21.
  Ansökningsinbjudan – upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna (NKS)LS 1206-0906Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.
 18. 22.
  Yttrande över betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50)LS 1208-1109Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms länLS 1209-1252Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 24.
  Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra SödertörnLS 1210-1368Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 25.
  Inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbundLS 1208-1119Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel III - Trafikroteln

 1. 26.
  Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och ArlandaLS 1209-1265Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 27.
  Motion 2011:1 av Conny Fogelström (S) om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Stockholm NordostLS 1101-0084Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 28.
  Yttrande över Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)LS 1205-0733Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 29.
  Motion 2012:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa karantänsregler för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Stockholms läns landsting till konkurrerande privat verksamhetLS 1202-0285Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 30.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om Karolinska Universitetssjukhuset ekonomiska situationLS 1206-0879Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 31.
  Svar på skrivelse från Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om sommarbemanning i sjukvårdenLS 1208-1111Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 32.
  Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avveckling av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasierLS 0906-0527Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 33.
  Sammanträdesplan för landstingsstyrelsen år 2013LS 1210-1378Ordförandens skrivelse
 2. 34.
  Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2013LS 1210-1362Ordförandens skrivelse
 3. 35.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2013LS 1210-1377Ordförandens skrivelse
 4. 36.
 5. 37.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-11-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengarLS 1202-0281

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motionen (S)
  Reservation (S)

   

   

 2. 6.
  Motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhetLS 1202-0282

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (V)

 3. 7.
  Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 1206-0884

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 4. 8.
  Delårsrapport per augusti 2012 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1209-1196

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 9.
  Delårsrapport per augusti 2012 för SkadekontoLS 1209-1202

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

 6. 10.
  Delårsrapport per augusti 2012 för KoncernfinansieringLS 1209-1226

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 7. 11.
  Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting LS 1206-0827, 1205-0740, 1205-0729, 1205-0727, 1205-0679, 1204-0573

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
   
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (MP) 

 8. 12.
  Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för SkadekontoLS 1208-0999

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 9. 13.
  Budget 2013 inklusive planering 2014-2015 samt investeringsplan 2013-2017 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1209-1197, 1206-0885

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (MP) och (V) deltog ej i beslutet

 10. 14.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2013LS 1205-0671

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (S) och (MP) deltog ej i beslutet
  Reservation (S), (MP)
  Reservation (V) med hänvisning till det egna budgetförslaget

 11. 15.
  Tecknande av aktier i X2 Kollektivtrafik ABLS 1201-0190

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)
  (S), (MP), (V) deltog ej i beslutet

 12. 16.
  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1208-1010

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 13. 17.
  Riktlinjer för landstingets internationella arbeteLS 1103-0413

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 14. 18.
  Motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl.(V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting LS 1112-1624

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 15. 19.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och OmsorgLS 1210-1325

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 16. 20.
  Upphandling av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (NKS)LS 1210-1281
 17. 21.
  Ansökningsinbjudan – upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna (NKS)LS 1206-0906
 18. 22.
  Yttrande över betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50)LS 1208-1109

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (S) med hänvisning till reservationen i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms länLS 1209-1252

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (MP) hänvisar till reservation i HSN
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 2. 24.
  Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra SödertörnLS 1210-1368

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 25.
  Inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbundLS 1208-1119

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel III - Trafikroteln

 1. 26.
  Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och ArlandaLS 1209-1265

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (MP) hänvisar till reservation i Trafiknämnden
  (V) hänvisar till särskilt uttalande i Trafiknämnden

 2. 27.
  Motion 2011:1 av Conny Fogelström (S) om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Stockholm NordostLS 1101-0084

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 28.
  Yttrande över Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)LS 1205-0733

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 29.
  Motion 2012:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa karantänsregler för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Stockholms läns landsting till konkurrerande privat verksamhetLS 1202-0285

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (V)
  Reservation (V)

 2. 30.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om Karolinska Universitetssjukhuset ekonomiska situationLS 1206-0879

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 31.
  Svar på skrivelse från Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om sommarbemanning i sjukvårdenLS 1208-1111

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 32.
  Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avveckling av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasierLS 0906-0527

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 33.
  Sammanträdesplan för landstingsstyrelsen år 2013LS 1210-1378

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 34.
  Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2013LS 1210-1362

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 3. 35.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2013LS 1210-1377

   

  Beslut enligt:Ordförandens skrivelse

 4. 36.
  Övrigt
 5. 37.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-10-30
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll