Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 12 april 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 12 april 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 april 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Uppföljning av genomförda åtgärder inom upphandlingsområdet samt förslag till ändring i upphandlingspolicyLS 1102-0181Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om hanteringsordning avseende dagordningar och ärenden i utskott och beredningarLS 1102-0226Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (S), (V) anslöt
 3. 7.
  Yttrande över Folkrättskommitténs slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning (SOU 2010:72)LS 1012-1091Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Yttrande över promemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)LS 1102-0147Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/2010 Styrningen av ITLS 1102-0211Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)
 6. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2010 Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landstingLS 1102-0212Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S),
  Förslag till beslut (MP)
 7. 11.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2010 Direkt-upphandlingar inom landstingetLS 1102-0222Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
 8. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2010 Brandskyddet i landstingets vårdlokalerLS 1012-1035Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 9. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2010 – RUFS 2010 – Innehåll, genomförande och uppföljningLS 1012-1036Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 10. 14.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegietLS 1102-0232Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 11. 15.
  Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnderLS 1006-0509Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 12. 16.
  Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn LS 1006-0510Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 13. 17.
  Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m fl (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösaLS 0804-0377Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)
 14. 18.
  Årsbokslut 2010 för koncernredovisningLS 1101-0104Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 15. 19.
  Årsbokslut 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1101-0114Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 16. 20.
  Årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 1101-0134Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 17. 21.
  Årsbokslut 2010 för regionplanekontoretLS 1103-0522Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 18. 22.
 19. 23.
  Rapport om samordnade kategori A-upphandlingar som avslutats under 2010LS 1103-0362Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 20. 24.
  Redovisning av kategori A-upphandlingar för 2011LS 1103-0361Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 21. 25.
  Upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landstingLS 1012-1101Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 22. 26.
  Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science LS 1103-0494Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 23. 27.
  Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1103-0482Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 28.
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och VärmdöLS 1010-0846Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 29.
  Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomarLS 0910-0865 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 30.
  Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhetLS 0910-0866Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

 4. 31.
  Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer LS 0912-1036Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 32.
  Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervårdLS 0904-0328Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 33.
  Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl (V) om att Stockholms läns landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivetLS 0906-0528Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 7. 34.
  Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge och hantering av ackumulerat överskottLS 1010-0844Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 35.
  Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsaLS 1003-0261Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 36.
  Rapport om handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala strategin för jämställdhet i länet LS 0909-0741Landstingsrådsberedningens skrivelser med bilagor
 3. 37.
  Yttrande över promemorian Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:5)LS 1102-0210Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 38.
  Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta mänLS 0910-0867Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP) 
 5. 39.
  Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104)LS 1102-0163Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 40.
  Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6)LS 1102-0286Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 41.
  Motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatserLS 0701-0065Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 42.
  Motioner av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att motverka fallskador för länets äldre invånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i Enskede-Vantör (2007:24) samt om att skapa en plan för vården av de äldre med behoven i centrum (2007:25)LS 0704-0419, 0704-0420Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 43.
  Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m.fl (MP) om samordnad vård för multisjuka äldreLS 0910-0868Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 44.
  Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon LS 0906-0526Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
 2. 45.
  Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan, steg 2LS 0910-0863Landstingsrådsberedningens skrivelser med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)
 3. 46.
  Övrigt
 4. 47.
  Tid för nästa sammanträde för landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 48.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasingLS 1103-0336Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga

   

 2. 49.
  Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansieringLS 1103-0375Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga

   

 3. 50.
  FyllnadsvalLS 1103-0478Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2010-11-18
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Uppföljning av genomförda åtgärder inom upphandlingsområdet samt förslag till ändring i upphandlingspolicyLS 1102-0181
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 6.
  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om hanteringsordning avseende dagordningar och ärenden i utskott och beredningarLS 1102-0226

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (MP)

 3. 7.
  Yttrande över Folkrättskommitténs slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning (SOU 2010:72)LS 1012-1091

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 4. 8.
  Yttrande över promemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)LS 1102-0147

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (MP) deltog ej i beslutet

 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/2010 Styrningen av ITLS 1102-0211

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

 6. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2010 Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landstingLS 1102-0212

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 7. 11.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2010 Direkt-upphandlingar inom landstingetLS 1102-0222

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 8. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2010 Brandskyddet i landstingets vårdlokalerLS 1012-1035

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 9. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2010 – RUFS 2010 – Innehåll, genomförande och uppföljningLS 1012-1036

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)

  Reservation (S)
  Reservation (V)

 10. 14.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegietLS 1102-0232

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 11. 15.
  Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnderLS 1006-0509

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 12. 16.
  Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn LS 1006-0510
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
 13. 17.
  Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m fl (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösaLS 0804-0377

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

 14. 18.
  Årsbokslut 2010 för koncernredovisningLS 1101-0104

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 15. 19.
  Årsbokslut 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1101-0114

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 16. 20.
  Årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 1101-0134

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 17. 21.
  Årsbokslut 2010 för regionplanekontoretLS 1103-0522

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 18. 22.
  Årsredovisning 2010 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1010-0785

   

  Beslut enligt:; Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (M),(S),(MP)( FP),(V), (KD),(C)
  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (MP)

 19. 23.
  Rapport om samordnade kategori A-upphandlingar som avslutats under 2010LS 1103-0362

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 20. 24.
  Redovisning av kategori A-upphandlingar för 2011LS 1103-0361

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 21. 25.
  Upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landstingLS 1012-1101

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 22. 26.
  Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science LS 1103-0494

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 23. 27.
  Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1103-0482

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 28.
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och VärmdöLS 1010-0846

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 29.
  Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomarLS 0910-0865

   

  Beslut enligt:  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (S) finns ej elektroniskt

 3. 30.
  Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhetLS 0910-0866

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 4. 31.
  Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer LS 0912-1036

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 32.
  Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervårdLS 0904-0328

   

  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  (S), (MP), (V) reserverade sig

 6. 33.
  Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl (V) om att Stockholms läns landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivetLS 0906-0528

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)

 7. 34.
  Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge och hantering av ackumulerat överskottLS 1010-0844

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 35.
  Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsaLS 1003-0261

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 36.
  Rapport om handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala strategin för jämställdhet i länet LS 0909-0741

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelser
  Särskilt uttalande (V)

 3. 37.
  Yttrande över promemorian Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:5)LS 1102-0210

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 4. 38.
  Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta mänLS 0910-0867

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP) 

 5. 39.
  Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104)LS 1102-0163

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 40.
  Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6)LS 1102-0286

   

  Beslut enligt; Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP), (S) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  (V) deltog ej i beslutet

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 41.
  Motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatserLS 0701-0065

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 42.
  Motioner av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att motverka fallskador för länets äldre invånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i Enskede-Vantör (2007:24) samt om att skapa en plan för vården av de äldre med behoven i centrum (2007:25)LS 0704-0419, 0704-0420

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 43.
  Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m.fl (MP) om samordnad vård för multisjuka äldreLS 0910-0868

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 44.
  Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon LS 0906-0526

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 2. 45.
  Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan, steg 2LS 0910-0863

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

 3. 46.
  Övrigt
 4. 47.
  Tid för nästa sammanträde för landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 48.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasingLS 1103-0336

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 49.
  Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansieringLS 1103-0375

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 50.
  FyllnadsvalLS 1103-0478
  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2011-02-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll