Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 1 april med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 1 april med tillägg

Dag:
Torsdag den 01 april 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Trafik - och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
  Ändring av arbetsordning för landstingsfullmäktige avseende utvidgning av interpellationsrättenLS 0303-1222Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ändrad arbetsordning

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 6.
  Yttrande över revisionsrapport 23/02 Hälso- och sjukvårdens ersättningssystemLS 0212-0571Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
 2. 7.
  Rapport om automatisk hantering av högkostnadsskydd för patientavgifterLS 0301-0029Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av rapport
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 8.
  Övrigt
 4. 9.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 10.
  Yttrande över promemorian Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Ds 2003:2)LS 0302-0809Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande
  M Förslag till beslut
 2. 11.

Trafik - och planeringsroteln

 1. 12.
  Yttrande över förslagen till nationell väghållningsplan, nationell banhållningsplan och länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län för perioden 2004-2015LS 0301-0251Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Smmanfattning nationell plan - Finns ej i elektronisk form
  Sammanfattning länsplan - Finns ej i elektronisk form
  RTN:s yttrande
  M, fp, kd reservation
  Fp - särskilt uttalande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  Utseende av auktoriserad revisor och revisorsersättare i Stiftelsen Stockholms MuseispårvägarLS 0303-1323Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 1 april

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Trafik - och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
  Ändring av arbetsordning för landstingsfullmäktige avseende utvidgning av interpellationsrättenLS 0303-1222
  Beslut: Återremiss
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ändrad arbetsordning

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 6.
  Yttrande över revisionsrapport 23/02 Hälso- och sjukvårdens ersättningssystemLS 0212-0571

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  M+fp+kd Reservarion

 2. 7.
  Rapport om automatisk hantering av högkostnadsskydd för patientavgifterLS 0301-0029
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av rapport
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 8.
  Övrigt
 4. 9.
  Tid för nästa sammanträde
  Tisdagen den 22 april.

Finansroteln

 1. 10.
  Yttrande över promemorian Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Ds 2003:2)LS 0302-0809
  Beslut:Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande
  Fp Förslag till beslut
  M Förslag till beslut
  M+fp Reservation
 2. 11.
  Månadsbokslut för januari-februari 2003LS 0303-1288

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för januari-februari 2003
  Resultat
  Prognos
  M Förslag till beslut

  M+fp Reservation

Trafik - och planeringsroteln

 1. 12.
  Yttrande över förslagen till nationell väghållningsplan, nationell banhållningsplan och länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län för perioden 2004-2015LS 0301-0251
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Smmanfattning nationell plan - Finns ej i elektronisk form
  Sammanfattning länsplan - Finns ej i elektronisk form
  RTN:s yttrande
  M, fp, kd reservation
  Fp - särskilt uttalande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M-tilläggsförslag
  Fp - tilläggsförslag
  Mp Särskilt uttalande
  V Särskilt uttalande:"Vänsterpartiet motsätter sig Förbifart Stockholm (=fd Västerleden) och det är positivt att den inte ingår i väghållningsplanen"
  M+fp+kd Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  Utseende av auktoriserad revisor och revisorsersättare i Stiftelsen Stockholms MuseispårvägarLS 0303-1323

  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll