Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 7 mars 2013


Dag:
Torsdag den 7 mars 2013
Tid:
13:00-15:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Inledning

  Anmälan av övriga frågor - Godkännande av dagordning - Protokoll från föregående möte den 10 januari 2013

 • 2.

  Information om planeringen av verksamhetsinnehållet på Nya Karolinska universitetssjukhuset

  Stanley Holsteiner, chef programkontoret, Karolinska universitetssjukhuset

 • 3.

  Akademiskt centrum för äldretandvård

  Kjell Bjerrehorn, övertandläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 4.

  Information om uppföljning av "Mer än bara trösklar"

  Agneta Marmestrand Ruud, landstingsstyrelsens förvaltning

 • 5.

  Diskussion om önskemål på ämnesområden till pensionärsrådsdialogerna i Landstingssalen den 17 maj 2013

 • 6.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 7.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 8.

  Övriga frågor