Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 5 december 2013


Dag:
Torsdag den 5 december 2013
Tid:
13:00-14:45
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Inledning

  Val av justerare
  Anmälan av övriga frågor
  Godkännande av dagordning
  Protokoll från föregående möte den 31 oktober 2013

 • 2.

  Bemötandefrågor

  Staffan Blom, förvaltningschef, patientnämnden inleder

 • 3.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 4.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 5.

  Samverkansråden i SLL – fortsatt diskussion

 • 6.

  Sammanträdestider 2014

 • 7.

  Övriga frågor