Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 31 oktober 2013


Dag:
Torsdag den 31 oktober 2013
Tid:
13:00-15:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Inledning

  Val av justerare
  Anmälan av övriga frågor
  Godkännande av dagordning
  Protokoll från föregående möte den 19 september 2013

 • 2.

  Läkemedelsfrågor

  Magnus Thyberg, medicinska staben, hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Utredningen av framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten

  Christina Tallberg, PRO

 • 4.

  Samverkansråden i SLL – hur fungerar de

  Diskussion med Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör

 • 5.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 6.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 7.

  Övriga frågor