Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 19 september 2013


Dag:
Torsdag den 19 september 2013
Tid:
13:00-15:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Inledning

  Anmälan av övriga frågor
  Godkännande av dagordning
  Protokoll från föregående möte den 23 maj 2013

 • 2.

  Patientsäkerhet

  Anna Nergårdh, chefläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 3.

  Information om strokevården inom SLL

  Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 4.

  Budget 2014

  Gunnel Forsberg, ekonomidirektör, SLL

 • 5.

  Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten

  Christina Tallberg, PRO

 • 6.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 7.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 8.

  Övriga frågor