Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 10 januari 2013


Dag:
Torsdag den 10 januari 2013
Tid:
13:00-15:00
Plats:
Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Inledning

  Anmälan av övriga frågor - Godkännande av dagordning - Protokoll från föregående möte den 1 november 2012

 • 2.

  Information om kommunaliserad hemsjukvård

  Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 3.

  Information om Kvalitetsregistercentrum

  Inger Rising, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 4.

  Fastställande av sammanträdesdatum 2013

 • 5.

  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer

  Elisabeth Angard -Levander, LSF Administration

 • 6.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 7.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 8.

  Övriga frågor