Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 17 november 2011

Dag:
Torsdag den 17 november 2011
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mötesrum Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
  - Godkännande av dagordning
  - Protokoll från föregående möten, den 15 september och den 20 oktober 2011
 2. 2.
  Avhandling om utvecklad hemsjukvård
  Med dr och distriktsläkare Sonja Modin
 3. 3.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer
 4. 4.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från de samverkansråd inom SLL som de medverkar i
 5. 5.
  Mötestider våren 2012
 6. 6.
  Övriga frågor