Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 15 februari 2010

Dag:
Måndag den 15 februari 2010
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Godkännande av dagordning
  - Anmälan av övriga frågor
 2. 2.
  Utvecklingen inom geriatriken m fl frågor
  (Martin Annetorp, specialsakkunnig inom geriatrik)
 3. 3.
  Nytt handikapprogram för åren 2011-2015 för Stockholms läns landsting
  Elisabet Åman, LSF Kansliavdelningen
 4. 4.
  Verksamhetsberättelse för år 2009
 5. 5.
  Planering för pensionärsrådet för 2010
 6. 6.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Boris von Uexküll
 7. 7.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting som pensionärsorganisationerna deltar i
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet
 8. 8.
  Övriga frågor