Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 30 mars 2010

Dag:
Tisdag den 30 mars 2010
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning - Val av justerare
  - Godkännande av dagordning
  - Anmälan av övriga frågor
 2. 2.
  Generalplanen – planering för den framtida hälso- och sjukvården
  Landstingsdirektör Mona Boström
 3. 3.
  Nya Karolinska Solna – lägesbeskrivning
  Toivo Heinsoo, direktör för SLL Utveckling & styrning
 4. 4.
  Verksamhetsberättelse för år 2009
  Bilaga
 5. 5.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Boris von Uexküll
 6. 6.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting som pensionärsorganisationerna deltar i
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet
 7. 7.
  Fysisk Aktivitet på Recept (FaR)
  Projektledare Ing-Mari Dohm och Lena Svantesson från hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
 8. 8.
  Övriga frågor