Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 26 maj 2010

Dag:
Onsdag den 26 maj 2010
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Godkännande av dagordning
 2. 2.
  Information om "Rakel" –pilotprojekt i Stockholms läns landsting
  Eva Fellenius, Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap
 3. 3.
  Kommunikation på mottagarens villkor – hela vägen från kallelsen till doktorn
  Ariella Moschevitz Nisell, konsult hos landstingsstyrelsens förvaltning
 4. 4.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Boris von Uexküll
 5. 5.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting som pensionärsorganisationerna deltar i
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet
 6. 6.
  Övriga frågor