Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 13 september 2010

Dag:
Måndag den 13 september 2010
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Godkännande av dagordning
 2. 2.
  Information från Äldrecentrum
  Sven-Erik Wånell, Äldrecentrum
 3. 3.
  Vårdval Stockholm
  Anders Olsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 4. 4.
  Vårdguiden – hur presenteras väntetider och jämförelser?
  Anna Lindqvist m fl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 5. 5.
  Fritt val av hjälpmedel – hur sprids information? Jeanette Adolfsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 6. 6.
  Rapportering från beredningen för äldre och multisjuka
  Boris von Uexküll
 7. 7.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting som pensionärsorganisationerna deltar i
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet
 8. 8.
  Nästa möte den 8 november kl 13.00 – 15-00
  (OBS! Mötet den 25 oktober är flyttat till den 8 november)
 9. 9.
  Övriga frågor