Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 8 november 2010

Dag:
Måndag den 8 november 2010
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
 2. 2.
  "Mer än bara trösklar"
  Elisabet Åman, LSF Kansliavdelningen
 3. 3.
  Hur arbetar Locum för att få landstingets lokaler kommunikativt och fysiskt tillgängliga?
  Per Karlsson, handläggare tillgänglighetsfrågor, Locum AB
 4. 4.
  Hur arbetar SL med bemötande samt den kommunikativa och fysiska tillgängligheten?
  Ylva Preutz Papantoni, tillgänglighetssamordnare på AB Storstockholms Lokaltrafik
 5. 5.
  Förnyad uppföljning av Modell för samverkan
  Inga Hellsvik
 6. 6.
  Rapportering från beredningen för äldre och multisjuka
  Boris von Uexküll
 7. 7.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting som pensionärsorganisationerna deltar i
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet
 8. 8.
  Övriga frågor
 9. 9.
  Avslutning för pensionärsrådet den 6 december kl 12.00 – 15.00