Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 18 maj 2011

Dag:
Onsdag den 18 maj 2011
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Madeleine Törlind,
telefon 08-737 48 30, e-post madeleine.torlind@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
 2. 2.
  E-hälsa i SLL – nuläge och framtidsplaner
  Mats Nomberg, Koncernsamordnare IT, SLL Utveckling & styrning
 3. 3.
  Mål och budget 2012
  Landstingsrådssekreterare Lars Rådén
 4. 4.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Anne-Marie Larsson
 5. 5.
  Inbjudan till samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden den 10 juni kl 9.00 – 12.00
  Bilaga
 6. 6.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att vid mötet informera om i vilka samverkansråd inom SLL som de medverkar i
 7. 7.
  Mötestider hösten 2011
 8. 8.
  Övriga frågor