Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 15 september 2011

Dag:
Torsdag den 15 september 2011
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
  - Godkännande av dagordning
  - Protokoll från föregående möte 2011-05-18
 2. 2.
  Aktuell information om om Vårdval hörsel, Vårdval primärvård-rehab och Vårdval sjukgymnastik m m
  Bengt Haglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 3. 3.
  Revidering av Modell för samverkan
 4. 4.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Anne-Marie Larsson
 5. 5.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från de samverkansråd inom SLL som de medverkar i
 6. 6.
  Övriga frågor