Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 1 november 2012

Dag:
Torsdag den 1 november 2012
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Jennie Eskilsson,
telefon 08-737 30 73, e-post jennie.eskilsson@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
  - Godkännande av dagordning
  - Protokoll från föregående möte den 13 september 2012
 2. 2.
  Framtidens hälso- och sjukvård
  Catharina Johansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 3. 3.
  Samverkansprojektet Tiohundra AB
  Lars Skoglund, VD Tiohundra AB
 4. 4.
  Fastställande av mötesdatum för år 2013
 5. 5.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Anne-Marie Larsson
 6. 6.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i
 7. 7.
  Övriga frågor