Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 19 april 2012

Dag:
Torsdag den 19 april 2012
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
  - Godkännande av dagordning
  - Protokoll från föregående möte den 23 februari 2012
 2. 2.
  Måltidsutredningen
  Lena Halvardsson Rensfelt, LSF Staben
  Bilaga
 3. 3.
  Årsredovisning 2011 för Stockholms läns landsting
  Bilaga
 4. 4.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Anne-Marie Larsson
 5. 5.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i
 6. 6.
  Övriga frågor