Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 23 februari 2012

Dag:
Torsdag den 23 februari 2012
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Inga Hellsvik,
telefon 08-737 30 70, e-post inga.hellsvik@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
  - Godkännande av dagordning
  - Protokoll från föregående möte den 17 november 2011
 2. 2.
  Modell för samverkan med pensionärsorganisationerna
  Bilaga: reviderad ”Modell för samverkan”
 3. 3.
  Mötestider för 2012
 4. 4.
  Hur vi arbetar med frågan om Kommunaliserad hemsjukvård inom Stockholms län
  Bilaga Sammanfattning av betänkandet (SOU 2011:55)
  Yttrande från landstingsdirektören jämte protokollsutdrag från landstingsstyrelsen
  Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, medverkar
 5. 5.
  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka
  Anne-Marie Larsson
 6. 6.
  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting
  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i
 7. 7.
  Förslag på ämnen att behandla i pensionärsrådet
  Förteckning
 8. 8.
  Övriga frågor