Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 29 maj med tillägg

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 29 maj med tillägg

Dag:
Måndag den 29 maj 2006
Tid:
09:00 - 00:00
Klockan 09.00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Finansroteln

 1. 1.
  Genomförandeavtal mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Banverket rörande Citybanan samt intrångsavtal mellan Stockholms läns landsting, AB Storstockholms Lokaltrafik och Banverket LS 0605-0864Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm
  Intrångsavtal
  Översiktskarta projekt Citybanan
  Tidplan
  PM Omgivningspåverkan vid anläggning av Citybanan
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Månadsbokslut för mars 2006 samt prognos för helåret 2006 LS 0604-0842Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Hemställan om finansiering av utvecklingsplanen för cancervården LS 0509-1551Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Genomförandeplan
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 4.
  Yttrande över Socialstyrelsens skrivelse Lex Maria – Nytt system i patientsäkerhetens intresse LS 0603-0639Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Uppdatering av Stockholms läns landstings alkohol- och drogpolitiska program från 1999 LS 0603-0648Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Övrigt
 4. 7.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 8.
  Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivareLS 0605-1016Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 29 maj

Dag: Måndag den 29 maj 2006

 
Tid: Klockan 09.00

 
Plats: Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

 
Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

 

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Finansroteln

 1. 1.
  Genomförandeavtal mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Banverket rörande Citybanan samt intrångsavtal mellan Stockholms läns landsting, AB Storstockholms Lokaltrafik och Banverket LS 0605-0864
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm
  Intrångsavtal
  Översiktskarta projekt Citybanan
  Tidplan
  PM Omgivningspåverkan vid anläggning av Citybanan
  Tjänsteutlåtande
  FP Särskilt uttalande
  M, kd Förslag till beslut
  M, kd Reservation
 2. 2.
  Månadsbokslut för mars 2006 samt prognos för helåret 2006 LS 0604-0842
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 3. 3.
  Hemställan om finansiering av utvecklingsplanen för cancervården LS 0509-1551
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Genomförandeplan
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 4.
  Yttrande över Socialstyrelsens skrivelse Lex Maria – Nytt system i patientsäkerhetens intresse LS 0603-0639
  Beslut: Att uppdra till precidiet att slutjustera landstingets yttrande.
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 2. 5.
  Uppdatering av Stockholms läns landstings alkohol- och drogpolitiska program från 1999 LS 0603-0648
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 6.
 4. 7.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 8.
  Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivareLS 0605-1016
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll