Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 23 november 2005

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 23 november 2005

Dag:
Onsdag den 23 november 2005
Tid:
09:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln

Finansroteln

 1. 1.
  Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004LS 0502-0335Bordlagt den 8 november 2005
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisningarna finns tillgängliga hos registrator
  Förteckning över stiftelser
 2. 2.
  Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds sjukhus ABLS 0511-1976Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Missivskrivelse
  Danderyds Sjukhus skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Godkännande av investering i en strålkniv till neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset LS 0510-1800 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets framställan
  Tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Ombildning av Novumstiftelserna till centrumbildningar inom Karolinska Institutet LS 0510-1802 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Samverkansavtal 2
  Tjänsteutlåtande
  Moderaternas yrkande i FoUU-utskottet (Finns ej elektroniskt)
 5. 5.
 6. 6.
  Övrigt
 7. 7.
  Tid för nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 23 november 2005

Finansroteln

Finansroteln

 1. 1.
  Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004LS 0502-0335
  Bordlagt den 8 november 2005
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Årsredovisningarna finns tillgängliga hos registrator
  Förteckning över stiftelser
  Chris Heister (m) lät till protokollet anteckna "Flera av stiftelserna går med underskott".
 2. 2.
  Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds sjukhus ABLS 0511-1976
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Missivskrivelse
  Danderyds Sjukhus skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  M, fp, kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Reservation
 3. 3.
  Godkännande av investering i en strålkniv till neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset LS 0510-1800

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets framställan

  Tjänsteutlåtande (Reviderat sid 3)
  M, fp, kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Reservation
  M, fp, kd deltog ej i beslutet avseende investeringsfrågan.

 4. 4.
  Ombildning av Novumstiftelserna till centrumbildningar inom Karolinska Institutet LS 0510-1802
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Samverkansavtal 2
  Ändring i samverkansavtalen sid 2 § 5 ("revidera" ersätts med "få insyn i")
  Tjänsteutlåtande
  Moderaternas yrkande i FoUU-utskottet (Finns ej elektroniskt)
  M, fp, kd, Förslag till beslut
  M, fp, kd Reservation
 5. 5.
 6. 6.
  Övrigt
 7. 7.
  Tid för nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll