Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 20 november 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 20 november 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 november 2007
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-2 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 3.
  Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive ökat aktiekapital medelst nyemission till överkursLS 0710-1100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande
  Protokoll
 2. 4.
 3. 5.
  Månadsbokslut för augusti 2007 för koncernfinansieringLS 0709-0973Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut 2007
 4. 6.
  Månadsbokslut för augusti 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0710-1021Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning augusti 2007

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 7.
  Bordlagd nominering av ledamot och personlig ersättare i Skärgårdshavets samarbetsrådLS 0709-1018

  Landstingsrådsberedningen skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 oktober 2007 som bilaga till punkt 16

  Bordlagt den 16 oktober och  den 6 november 2007, §263 och 292

   

  Ledamot (m)
  Ersättare (fp)

 2. 8.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet dén 16 oktober 2007 som bilaga till punkt 17

   

  Bordlagt den 16 oktober och den 6 november 2007, §264 och 293

   

  Ledamot (kd)

  Ersättare (kd)

 3. 9.
  Bordlagt fyllnadsval av ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen samt nominering av ledamot i beslutsgruppen för Interreg III A-SkärgårdenLS 0710-1146

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 6 november 2007 som bilaga till punkt 19

   

  Bordlagt den 6 november 2007, §294

   

  Ledamot (fp) i kommittén för samarbete med Warszawaregionen

  Ersättare (fp) i beslutsgruppen för Interreg III A-Skärgården

 4. 10.
  Övrigt
 5. 11.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 12.
  Yttrande över promemoria om nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt LS 0706-0654

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av promemoria
  Förslag till beslut (mp)

 2. 13.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0710-1091 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 14.
  Månadsbokslut för september 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0710-1110Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning
 4. 15.
 5. 16.
  Månadsbokslut för september 2007 för koncernfinansieringLS 0710-1117Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 6. 17.
 7. 18.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  FyllnadsvalLS 0711-1208Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2007-11-15
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 november 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 3.
  Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive ökat aktiekapital medelst nyemission till överkursLS 0710-1100
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande
  Protokoll
 2. 4.
  Månadsbokslut för augusti 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0709-0972

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)+ (v)  
  Reservation (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)

 3. 5.
  Månadsbokslut för augusti 2007 för koncernfinansieringLS 0709-0973
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut 2007
 4. 6.
  Månadsbokslut för augusti 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0710-1021
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning augusti

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 7.
  Bordlagd nominering av ledamot och personlig ersättare i Skärgårdshavets samarbetsrådLS 0709-1018

   

   

  Ledamot (m) JanOlov Sundström
  Ersättare (fp)

 2. 8.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030
  Bordlagt
 3. 9.
  Bordlagt fyllnadsval av ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen samt nominering av ledamot i beslutsgruppen för Interreg III A-SkärgårdenLS 0710-1146

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 6 november 2007 som bilaga till punkt 19

   

  Bordlagt den 6 november 2007, §294

   

  Ledamot (fp) i kommittén för samarbete med Warszawaregionen

  Ersättare (fp) i beslutsgruppen för Interreg III A-Skärgården

 4. 10.
  Övrigt
 5. 11.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 12.
  Yttrande över promemoria om nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt LS 0706-0654

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av promemoria
  Förslag till beslut (mp)+(v)
  Reservation (mp), (v)

 2. 13.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0710-1091
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 14.
  Månadsbokslut för september 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0710-1110
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning
 4. 15.
  Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007 LS 0710-1116
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 5. 16.
  Månadsbokslut för september 2007 för koncernfinansieringLS 0710-1117
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 6. 17.
  Ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvårdenLS 0710-1170
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)
 7. 18.
  Justering av Folktandvårdens prislista LS 0710-1094

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hemställan
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (v), (mp)

   

 8. 19.
  FyllnadsvalLS 0711-1208
  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2007-11-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll