Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 19 december 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 19 december 2007 med tillägg

Dag:
Onsdag den 19 december 2007
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Slutrapport avseende SMIL-projektet - effektivisering av upphandling och inköp inom Stockholms läns landstingLS 0709-0905Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Slutrapport
  Förslag till beslut (mp)
 2. 6.
  Uppbyggnad av ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel samt bildandet av en permanent organisation för verksamheten LS 0602-0316Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
 3. 7.
  Stängning av helikopterflygplats vid Danderyds sjukhus ABLS 0710-1141Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 4. 8.
 5. 9.
 6. 10.
  Månadsbokslut för oktober 2007 för koncernfinansieringLS 0711-1216Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut 2007
 7. 11.
  Månadsbokslut för oktober 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0711-1263Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2007
 8. 12.
 9. 13.
  Avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för 2007-2010LS 0706-0636Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 14.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 oktober 2007 som bilaga till punkt 17. Bordlagt den 16 oktober, 6 och 20 november och 4 december 2007 § 264, 293, 304 och 332

  Ledamot  Anna-Karin Johansson, (kd)

  Ersättare Rut Andersson, (kd)

 2. 15.
  Bordlagt val av ledamöter och ersättare i utskott under landstingsstyrelsen 2008LS 0711-1258Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 4 december 2007 som bilaga till punkt 19. Bordlagt den 4 december 2007 § 334

  Ledamöter (m)
  Ersättare (m)

 3. 16.
  Övrigt
 4. 17.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 18.
 2. 19.
  Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0710-1116Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 20.
 4. 21.
  Budget 2008 och planering 2009-2010 samt investeringsplan 2008-2012 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0711-1222 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2008 och planering för 2009-2010 samt investeringsplan 2008-2012
 5. 22.
  Yttrande över EU-kommissionens Grönbok om klimatanpassningsåtgärderLS 0709-0974Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Grönbok från kommissionen
 6. 23.
  Svar på skrivelse från Ingela Nylund Watz och Dag Larsson (s) om initiativ till dialog med regeringens regionsamordnareLS 0709-0963

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Ingela Nylund Watz och Dag Larsson

Trafik- och planeringsroteln

 1. 24.
  Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)LS 0710-1097Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  S-ledamöternas och tjänstgörande mp-ersättarens reservation i Regionplane- och trafiknämnden, finns ej elektroniskt
  Tjänstgörande mp-ersättarens uttalande i Regionplane- och trafiknämnden, finns ej elektroniskt

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen om sjukhusens läkemedelsförsörjning (SOU 2007:53)LS 0709-0971Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga
Senast uppdaterad:
2007-12-13
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 december 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Slutrapport avseende SMIL-projektet - effektivisering av upphandling och inköp inom Stockholms läns landstingLS 0709-0905

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Slutrapport
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 2. 6.
  Uppbyggnad av ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel samt bildandet av en permanent organisation för verksamheten LS 0602-0316

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

 3. 7.
  Stängning av helikopterflygplats vid Danderyds sjukhus ABLS 0710-1141
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
 4. 8.
  Åtgärder beträffande IT-verksamheten inom landstingetLS 0711-1186
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (s)
 5. 9.
  Månadsbokslut för oktober 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0711-1215

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsbereningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)
  Reservation (s), (v)

 6. 10.
  Månadsbokslut för oktober 2007 för koncernfinansieringLS 0711-1216

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut 2007

 7. 11.
  Månadsbokslut för oktober 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0711-1263
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för oktober 2007
 8. 12.
  Effektivisering av MediCarrier ABLS 0711-1300
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 9. 13.
  Avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för 2007-2010LS 0706-0636
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 14.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030
 2. 15.
  Bordlagt val av ledamöter och ersättare i utskott under landstingsstyrelsen 2008LS 0711-1258
 3. 16.
  Övrigt
 4. 17.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 18.
 2. 19.
  Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0710-1116

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Särskilt uttalande (s), (v), (mp)
  Reservation till förmån för sina respektive förslag, (s), (v), (mp)

   

 3. 20.
  Hantering av avknoppningar LS 0712-1381

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation till förmån för sina respektive förslag (s), (v), (mp)

 4. 21.
  Budget 2008 och planering 2009-2010 samt investeringsplan 2008-2012 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0711-1222

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2008 och planering för 2009-2010 samt investeringsplan
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation till förmån för sina respektive förslag (s), (v), (mp)

   

 5. 22.
  Yttrande över EU-kommissionens Grönbok om klimatanpassningsåtgärderLS 0709-0974

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Grönbok från kommissionen
  Förslag till beslut (v), (mp)
  Reservation (v), (mp)

 6. 23.
  Svar på skrivelse från Ingela Nylund Watz och Dag Larsson (s) om initiativ till dialog med regeringens regionsamordnareLS 0709-0963

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Ingela Nylund Watz och Dag Larsson
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

   

 7. 24.
  Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)LS 0710-1097

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  S-ledamöternas och tjänstgörande mp-ersättarens reservation i Regionplane- och trafiknämnden, finns ej elektroniskt
  Tjänstgörande mp-ersättarens uttalande i Regionplane- och trafiknämnden, finns ej elektroniskt
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v), (mp)
  Reservation till förmån för respektive förslag (s), (v), (mp)

 8. 25.
  Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen om sjukhusens läkemedelsförsörjning (SOU 2007:53)LS 0709-0971

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

   

Senast uppdaterad:
2007-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll