Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 18 november 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 18 november 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 november 2008
Tid:
11:30 - 12:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1 - 4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
  Månadsbokslut för september 2008, koncernfinansieringLS 0810-0919Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
  Bilaga
  Bilaga
 3. 7.
  Månadsbokslut för september 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0810-0930Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för september 2008
  Bilaga
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)
 4. 8.
 5. 9.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0810-0946

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3

 6. 10.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasingLS 0810-0925Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 11.
 8. 12.
 9. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2007 ökad mångfald och nya driftsformer i hälso- och sjukvården - lägesrapporteringLS 0803-0246Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
 10. 14.
  Mottagande av gåva och inrättande av Reumatologklinikens gåvofond vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0807-0699Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut
 11. 15.
  Yttrande över förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöringLS 0810-0961Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2008:17)
  Konsekvensutredning

Trafik- och planeringsroteln

 1. 16.
  Uppdrag till AB Storstockholms Lokaltrafik om förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningarLS 0712-1398Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Förslag till beslut (s), (v)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 17.
  Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkningLS 0810-0872Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag
  Bilaga
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings utlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 2. 18.
  Yttrande över remissen PM information, råd och stöd till barn med föräldrar som har en psykisk störning eller en allvarlig fysisk sjukdom LS 0810-0911

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 19.
  Motion 2007:37 av Håkan Jörnhed m.fl. (v) om det ökade khatmissbruket i Stockholms län och landstingets insatserLS 0709-0932Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
 4. 20.
  Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivåLS 0808-0754Landstingsrådsberedningens skrivelse
  CEMR:s deklaration
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Tilläggsyrkande (v)
  Särskilt uttalande (mp)
 5. 21.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva GUCH-kirurgi som rikssjukvårdLS 0809-0818Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Ansökan
 6. 22.
  Övrigt
 7. 23.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Avskrivning av motionerLS 0811-1046Ordförandens skrivelse
 2. 25.
  Svar på skrivelse "Forskningsprojektet HASTA vid SOS Alarm" från Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (mp)LS 0810-0935Ordförandens skrivelse
  Skrivelse (mp)

   

Senast uppdaterad:
2008-11-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 november 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0810-0917

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 2. 6.
  Månadsbokslut för september 2008, koncernfinansieringLS 0810-0919

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
  Bilaga
  Bilaga

 3. 7.
  Månadsbokslut för september 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0810-0930

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för september 2008
  Bilaga
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)

 4. 8.
 5. 9.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0810-0946

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3

 6. 10.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasingLS 0810-0925

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 7. 11.
 8. 12.
  Egenfinansiering av vissa behandlingar vid Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeLS 0712-1404

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v)
  Reservation (mp)

 9. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2007 ökad mångfald och nya driftsformer i hälso- och sjukvården - lägesrapporteringLS 0803-0246

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s), (v)
  Reservation (mp)

 10. 14.
  Mottagande av gåva och inrättande av Reumatologklinikens gåvofond vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0807-0699

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut

 11. 15.
  Yttrande över förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöringLS 0810-0961

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2008:17)
  Konsekvensutredning

Trafik- och planeringsroteln

 1. 16.
  Uppdrag till AB Storstockholms Lokaltrafik om förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningarLS 0712-1398

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Förslag till beslut (s), (v).(Mp) anslöt sig
  Reservation (s), (v), (mp)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 17.
  Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkningLS 0810-0872

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag
  Bilaga
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings utlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 2. 18.
  Yttrande över remissen PM information, råd och stöd till barn med föräldrar som har en psykisk störning eller en allvarlig fysisk sjukdom LS 0810-0911

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 19.
  Motion 2007:37 av Håkan Jörnhed m.fl. (v) om det ökade khatmissbruket i Stockholms län och landstingets insatserLS 0709-0932

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

 4. 20.
  Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivåLS 0808-0754

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  CEMR:s deklaration
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Tilläggsyrkande (v)
  Särskilt uttalande (mp)
  Reservation (v). (S) anslöt sig

 5. 21.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva GUCH-kirurgi som rikssjukvårdLS 0809-0818

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Ansökan

Tilläggsärenden

 1. 24.
  Avskrivning av motionerLS 0811-1046

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 25.
  Svar på skrivelse "Forskningsprojektet HASTA vid SOS Alarm" från Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (mp)LS 0810-0935

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Skrivelse (mp)

   

Senast uppdaterad:
2008-11-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll