Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse till landstingsstyrelsen den 12 november

Kallelse till landstingsstyrelsen den 12 november

Dag:
Tisdag den 12 november 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Föredragningslista
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Föredragningslista

 1. 1.
  Landstingsfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och första och andre vice ordförandeLS 0210-0425Protokollsutdrag
  Röstförklaring m
  Röstförklaring fp
 2. 2.
  Utseende av justerareOrdföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden
 3. 3.
  Inkomna ärendenFörteckning
 4. 4.
  Ärenden för kännedomFörteckning
 5. 5.
  Anmälan avbeslut som fatttats med stöd av delegationFörteckning utdelas vid sammanträdet
 6. 6.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 0201-0001 Finns ej i elektronisk form
 7. 7.
  Övrigt
 8. 8.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 9.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 10.
  Motion 2001:39 av Susanna Brolin (v)om erbjudande till barnmorskor att lära sig nya nyckelbegrepp på främmande språkLS 0112-0692 landstingsrådsberedningens förslag
  Motion

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 11.
  Tecknande av centralalandstingsförvaltningens firma hos banker och postgiroLS 0211-0488Landstingskontorets skrivelse
 2. 12.
  Utanordnare hos banker och postgiro för landstingskontoret för 2002, kompletteringLS 0211-0487 Landstingskontorets skrivelse
 3. 13.
  Dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003LS 0211-0493 Ordförandens skrivelse
 4. 14.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003LS 0211-0494 Ordförandens skrivelse
 5. 15.
  Val av utskott under landstingsstyrelsenLS 0211-0496 Landstingskontorets skrivelse
  Bilaga
 6. 16.
  FyllnadsvalLS 0208-0350 Bordlagt den 17 september och 22 oktober 2002 § 183 och 202

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 17 september 2002, som bilaga till punkt 17

Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om landstingsstyrelsen den 12 november

Dag: Tisdagen den 12 november 2002

 
Tid: Klockan 10.00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången

 
Plats: Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

 
Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:

e-posta önskemål till registrator
 

Föredragningslista
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Föredragningslista

 1. 1.
  Landstingsfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och första och andre vice ordförandeLS 0210-0425
  Protokollsutdrag
  Röstförklaring m
  Röstförklaring fp
 2. 2.
  Utseende av justerare
  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden
 3. 3.
  Inkomna ärenden
  Förteckning
 4. 4.
  Ärenden för kännedom
  Förteckning
 5. 5.
  Anmälan avbeslut som fatttats med stöd av delegation
  Förteckning utdelas vid sammanträdet
 6. 6.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 0201-0001
  Finns ej i elektronisk form
 7. 7.
  Övrigt
 8. 8.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 9.
  Ny strukturorganisation för Stockholms läns landstingLS 0210-0479

  Bordlades

  landstingsrådsberedningens förslag
  Organisationsskiss - ny strukrurorganisation
  Indelning i sjukvårdsberedningar

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 10.
  Motion 2001:39 av Susanna Brolin (v)om erbjudande till barnmorskor att lära sig nya nyckelbegrepp på främmande språkLS 0112-0692
  Beslut enligt: landstingsrådsberedningens förslag
  Motion

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 11.
  Tecknande av centralalandstingsförvaltningens firma hos banker och postgiroLS 0211-0488

  Beslut enligt: Landstingskontorets skrivelse
 2. 12.
  Utanordnare hos banker och postgiro för landstingskontoret för 2002, kompletteringLS 0211-0487

  Beslut enligt: Landstingskontorets skrivelse

 3. 13.
  Dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003LS 0211-0493

  Bordlades

  Ordförandens skrivelse

 4. 14.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003LS 0211-0494
  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
 5. 15.
  Val av utskott under landstingsstyrelsenLS 0211-0496
  Frågan om allmänna utskottet utgick. I övrigt
  beslut enligt Landstingskontorets skrivelse
  Bilaga
 6. 16.
  FyllnadsvalLS 0208-0350
  Bordlades

  Bordlagt den 17 september och 22 oktober 2002 § 183 och 202

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 17 september 2002, som bilaga till punkt 17

Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll