Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse landstingsstyrelsen den 19 mars 2002

Kallelse landstingsstyrelsen den 19 mars 2002

Dag:
Tisdag den 19 mars 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Uppdrag att ta fram underlag för ett mer skärgårdsanpassat regelverkLS 0010-0615landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
 2. 4.
  Prövning av pågående och planerade investeringar inom sjukvårdenLS 0201-0049landstingsrådsberedningens förslag
  utredarens tjänsteutlåtande
  Locums och KS´pm
  bilaga till pm
 3. 5.
  Förslag till samlad sommarrekrytering med bostadserbjudandeLS 0203-0124landstingsrådsberedningens förslag
  landstingsrådens skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 6.
  Motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapandet av ett jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom landstingetLS 0005-0333landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
  tandvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 2. 7.
  Motion 2001:08 av Brit Rundberg (v) om förenkling av rutinerna kring beräkning av högkostnadsskyddet i vården genom datoriseringLS 0103-0166landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  utredningen
 3. 8.
  Motion 2001:17 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om skapande av forskningsprogram kring barn med neuropsykiatriska störningarLS 0104-0222landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
 4. 9.
  Motioner 2001:26 och 2001:30 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om kartläggning av informationen om komplementära metoder samt komplementärmedicinska vårdcentralerLS 0106-0356, LS 0109-0482landstingsrådsberedningens förslag
  motion 2001:26
  motion 2001:30
 5. 10.
  Övriga ärenden
 6. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 12.
  Årsredovisning för Skadekontot för 2001LS 0201-0063landstingsrådsberedningens förslag
  förvaltningsberättelse
 2. 13.
  Årsredovisning för Koncernfinansiering för 2001LS 0201-0065 landstingsrådsberedningens förslag
  förvaltningsberättelse
 3. 14.
  Årsredovisning för landstingsstyrelsen för 2001LS 0201-0062 landstingsrådsberedningens förslag
  förvaltningsberättelse
 4. 15.
 5. 16.
  Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolorLS 0005-0366 landstingsrådsberedningens förslag
  överenskommelse
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 6. 17.
  Överlåtelse av Stockholms stads representationskontor i S:t Petersburg till Stockholms EuropakommittéLS 0112-0709 landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  regionplane- och trafikförvaltningens tjänsteutlåtande
 7. 18.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 70 st Vagn 2000LS 0201-0053 landstingsrådsberedningens förslag
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 8. 19.
  Avtal med Karolinska Institutet om samverkan för verksamhetsförlagd utbildningLS 0202-0082 landstingsrådsberedningens förslag
  avtal
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 9. 20.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåningLS 0202-0106landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 10. 21.
 11. 22.
  Inrättande av befattning som biträdande landstingsdirektörLS 0203-0140landstingsrådsberedningens förslag
  landstingsdirektörens skrivelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Samverkan mellan handikapprörelsen och Stockholms läns landstingLS 9910-0580landstingsrådsberedningens förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om Ls 19 mars

Dag: Tisdagen den 19 mars 2002

 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Uppdrag att ta fram underlag för ett mer skärgårdsanpassat regelverkLS 0010-0615
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 4.
  Prövning av pågående och planerade investeringar inom sjukvårdenLS 0201-0049
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 3. 5.
  Förslag till samlad sommarrekrytering med bostadserbjudandeLS 0203-0124
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 6.
  Motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapandet av ett jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom landstingetLS 0005-0333
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

  Särskilt uttalande. mp-ersättaren

 2. 7.
  Motion 2001:08 av Brit Rundberg (v) om förenkling av rutinerna kring beräkning av högkostnadsskyddet i vården genom datoriseringLS 0103-0166
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande:
  s + v

 3. 8.
  Motion 2001:17 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om skapande av forskningsprogram kring barn med neuropsykiatriska störningarLS 0104-0222
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande mp-ersättaren

 4. 9.
  Motioner 2001:26 och 2001:30 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om kartläggning av informationen om komplementära metoder samt komplementärmedicinska vårdcentralerLS 0106-0356, LS 0109-0482
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 5. 10.
  Övriga ärenden
 6. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 12.
  Årsredovisning för Skadekontot för 2001LS 0201-0063
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 13.
  Årsredovisning för Koncernfinansiering för 2001LS 0201-0065
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilda uttalanden:
  s + v, mp

 3. 14.
  Årsredovisning för landstingsstyrelsen för 2001LS 0201-0062
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilda uttalanden:
  s + v, mp

 4. 15.
  Årsredovisning för 2001 för Stockholms läns landsting och bolagLS 0106-0353
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer:
  s + v till förmån för s + v förslag till beslut
  Särskilt uttalande: mp

 5. 16.
  Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolorLS 0005-0366
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer:
  s + v till förmån för s + v förslag till beslut
  Särskilt uttalande: mp

 6. 17.
  Överlåtelse av Stockholms stads representationskontor i S:t Petersburg till Stockholms EuropakommittéLS 0112-0709

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Förslag till beslut:

 7. 18.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 70 st Vagn 2000LS 0201-0053

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 8. 19.
  Avtal med Karolinska Institutet om samverkan för verksamhetsförlagd utbildningLS 0202-0082

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

 9. 20.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåningLS 0202-0106
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: s + v

 10. 21.
  Reviderat miljöpolitiskt program, Miljö steg 4LS 0110-0588
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 11. 22.
  Inrättande av befattning som biträdande landstingsdirektörLS 0203-0140
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag:

  Landstingsstyrelsen utsåg nuvarande sjukhusdirektören vid Uppsala Akademiska Sjukhus Göran Stiernstedt till biträdande landstingsdirektör.

  länk till pressmeddelande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Samverkan mellan handikapprörelsen och Stockholms läns landstingLS 9910-0580
  Punkten utgick
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll