Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse 2002-05-21

Kallelse 2002-05-21

Dag:
Tisdag den 21 maj 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Budget och anslag till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar för 2002LS 0203-0135landstingsrådsberedningens förslag
  stiftelsens skrivelse (finns ej i elektronisk form)
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 4.
  Yttrande över revisionsrapport Koncernperspektiv beträffande IT-områdetLS 0202-0098 landstingsrådsberedningens förslag
  revisionsrapporten
 3. 5.
  Yttrande över revisionsrapport Granskning av effekter och efterlevnad av Stockholms läns landstings upphandlingspolicyLS 0203-0141landstingsrådsberedningens förslag
  revisionsrapporten
 4. 6.
  Avsättning till individuell del avseende pensioner enligt PFA-98 för år 2002LS 0204-0203landstingsrådsberedningens förslag

Trafik- och planeringsroteln

 1. 7.
  Yttrande över Banverkets remiss Utökat samråd om Citybanan i StockholmLS 0204-0183

  landstingsrådsberedningens förslag
  banverkets skrivelse (finns ej i elektronisk form)
  förstudie

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMPLS 0103-0168landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
 2. 9.
  Överenskommelse med Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade med utvecklingsstörning och vissa funktionshindrade med hjärnskadaLS 0203-0149landstingsrådsberedningens förslag
  överenskommelsen
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 10.
  Motion 2000:41 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om den stora upphandlingen av sjukvård år 2003LS 0010-0585landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 4. 11.
  Handlingsplan år 2002 i handikappfrågor för landstingsstyrelsenLS 0203-0154 landstingsrådsberedningens förslag
  handlingsplan
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 5. 12.
  Vårdgarantin i Stockholms läns landsting – insatser under 2001 och pågående åtgärder för att utvidga garantin till nya områdenLS 0112-0711landstingsrådsberedningens förslag
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 6. 13.
  Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvårdenLS 0201-0036landstingsrådsberedningens förslag
  rapporten
  v-ledamöternas särskilda uttalande i hälso- och sjukvårdsnämnden
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens anmälan
 7. 14.
  Övriga ärenden
 8. 15.
  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 16.
 2. 17.
 3. 18.
 4. 19.
  Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 11 juni - 19 augusti 2002LS 0205-0234ordförandens förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LS 21 maj

Dag: måndagen den 10 juni 2002

 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 4.
  Yttrande över revisionsrapport Koncernperspektiv beträffande IT-områdetLS 0202-0098

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Charlotte Broberg (m) deltog ej i beslutet.

 2. 5.
  Yttrande över revisionsrapport Granskning av effekter och efterlevnad av Stockholms läns landstings upphandlingspolicyLS 0203-0141

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 3. 6.
  Avsättning till individuell del avseende pensioner enligt PFA-98 för år 2002LS 0204-0203
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation: v till förmån för v förslag till beslut

Trafik- och planeringsroteln

 1. 7.
  Yttrande över Banverkets remiss Utökat samråd om Citybanan i StockholmLS 0204-0183
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilda uttalanden:
  v-ledamöterna
  mp-ersättaren

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMPLS 0103-0168
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 2. 9.
  Överenskommelse med Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade med utvecklingsstörning och vissa funktionshindrade med hjärnskadaLS 0203-0149
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande:
  s + v-ledamöterna

 3. 10.
  Motion 2000:41 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om den stora upphandlingen av sjukvård år 2003LS 0010-0585
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

  Särskilda uttalanden:
  s + v-ledamöterna
  mp-ersättaren

 4. 11.
  Handlingsplan år 2002 i handikappfrågor för landstingsstyrelsenLS 0203-0154
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande:
  mp-ersättaren

 5. 12.
  Vårdgarantin i Stockholms läns landsting – insatser under 2001 och pågående åtgärder för att utvidga garantin till nya områdenLS 0112-0711
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer:
  s + v till förmån för s + v förslag till beslut

  Särskilt uttalande:
  mp-ersättaren

 6. 13.
  Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvårdenLS 0201-0036
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer:
  s till förmån för s förslag till beslut
  v till förmån för v förslag till beslut

  Särskilt uttalande:
  mp-ersättaren

 7. 14.
  Övriga ärenden
 8. 15.
  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 16.
  Införande av självstyrande enheter inom förvaltningsdriven hälso- och sjukvårdLS 0203-0148
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilda uttalanden:
  s + v-ledamöterna
  v-ledamöternas tilläggsuttalande

 2. 17.
  Upphandling av akutsjukvård - utvecklad strategiLS 0112-0694
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för s + v förslag till beslut

  Särskilt uttalande:
  mp-ersättaren

 3. 18.
  Eftervalsundersökning 2002LS 0205-0231
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 4. 19.
  Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 11 juni - 19 augusti 2002LS 0205-0234
  Beslut: enligt ordförandens förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Bealut och protokoll