Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse 2002-01-22

Kallelse 2002-01-22

Dag:
Tisdag den 22 januari 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Samverkansavtal med AB Stockholms läns landstings Internfinans för år 2002LS 0112-0662 landstingsrådsberedningens förslag
  samverkansavtal
 2. 4.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 5.
  Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms LokaltrafikLS 0105-0321 landstingsrådsberedningens förslag
  motionen

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Etikprövning av forskning som avser människor (Ds 2001:62)LS 0111-0635landstingsrådsberedningens förslag
  sammanfattning av promemorian
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 7.
  Övriga ärenden
 3. 8.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 9.
  Utseende av personuppgiftsombud vid landstingskontoretLS 0201-0011landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 10.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångarLS 0110-0562landstingsrådsberedningens förslag
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 3. 11.
  Uppdatering av anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landstingLS 0201-0015landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  förslag anvisningar
 4. 12.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 50 Vagn 2000 och 15 spårvagnarLS 0112-0663landstingsrådsberedningens förslag
  SL:s skrivelse
  landstingskontorets tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  Medgivande för heltidsanställda landstingsråd och landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0201-0048ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten den 22 januari 2002

Sidan publicerad den 22 januari.

 
Dag: Tisdagen den 22 januari 2002

 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till 

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Samverkansavtal med AB Stockholms läns landstings Internfinans för år 2002LS 0112-0662
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 4.
  Yttrande över betänkandet Validering av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78)LS 0111-0598
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

Trafik- och planeringsroteln

 1. 5.
  Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms LokaltrafikLS 0105-0321

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Etikprövning av forskning som avser människor (Ds 2001:62)LS 0111-0635
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 7.
  Övriga ärenden
 3. 8.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 9.
  Utseende av personuppgiftsombud vid landstingskontoretLS 0201-0011
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 10.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångarLS 0110-0562
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
  Beslutet förklarades omedelbart justerat.
 3. 11.
  Uppdatering av anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landstingLS 0201-0015
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 4. 12.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 50 Vagn 2000 och 15 spårvagnarLS 0112-0663
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
  Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  Medgivande för heltidsanställda landstingsråd och landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0201-0048
  Beslut: enligt ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut pch protokoll