Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse 20 augusti 2002

Kallelse 20 augusti 2002

Dag:
Tisdag den 20 augusti 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Sammanställning över behållning avseend centrala anslagLS 0201-0001Utsändes senare
 2. 4.
  Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms MuseispårvägarLS 0205-0256 landstingsrådsberedningens förslag
  Nuvarande stadgar (finns ej i elektronisk form)
  Förslag till ändring av stiftelsens stadgar (Finns ej i elektronisk form)
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Är miljöredovisningarna rättvisandeLS 0204-0201landstingsrådsberedningens förslag
  Sammanfattning
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Upphandling av rapport- och analysverktyg för koncernuppföljningLS 0205-0232landstingsrådsberedningens förslag
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 5. 7.
 6. 8.
  Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter StockholmLS 0205-0237landstingsrådsberedningens förslag
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 7. 9.
  Yttrande över betänkandet Oblikatorisk redovisning av sjukfrånvaron (Ds 2002:22)LS 0206-0265landstingsrådsberedningens förslag
  Sammanfattning
 8. 10.
  Ansökan om förlängning av SOCSAM-försöketLS 0205-0225landstingsrådsberedningens förslag
  Socialförvaltningen i Haninges tjänsteskrivelse
 9. 11.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende nya pendeltågsvagnarLS 0206-0313landstingsrådsberedningens förslag
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 10. 12.
 11. 13.
  Val av ledamöter och ersättare till landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvårdenLS 0205-0253Bordlagt den 10 juni 2002,§ 134

Trafik- och planeringsroteln

 1. 14.
  Motion 2001:37 av Johan Sjölander (s) om hämtning och lämning på dagis för färdtjänstresenärerLS 0111-0632 landstingsrådsberedningens förslag
  Motion
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Motioner 2001:23 av Marie-Louise Sellin m fl (s) samt 2001:29 och 31 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad behandling och prevention av benskörhet "osteoporos"LS 0105-0319, 0109-0481, 0109-0483landstingsrådsberedningens förslag
  Motion 2001:23
  Motion 2001:29
  Motion 2001:31
  Länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 2. 16.
  Skrivelse till Landstingsförbundet om översyn av principer och nivåer för kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienterLS 0106-0343landstingsrådsberedningens förslag
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande (finns ej i elektronisk form)
 3. 17.
  Motion 2001:28 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad tillgång till kognitiva terapierLS 0109-0480landstingsrådsberedningens förslag
  Motion
  Länshandikapprådets tjänsteutlåtande
  Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 4. 18.
  Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om medicinsk rehabilitering - extern rehabiliteringLS 0111-0630

  landstingsrådsberedningens förslag
  Motion
  Länshandikapprådets tjänsteutlåtande

 5. 19.
  Förslag till ändrat huvudmannaskap för oral kirurgi i Stockholms länLS 0205-0222landstingsrådsberedningens förslag
  Tandvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
 6. 20.
  Yttrande över rapporten Handlingsplan mot doping inom idrotten (Ds 2002:4)LS 0204-0202landstingsrådsberedningens förslag
  Sammanfattning
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
 7. 21.
  Övrigt
 8. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 23.
 2. 24.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende övertagande av Busslinks leasingavtal LS 0206-0311landstingsrådsberedningens förslag
  SL-protokoll och tjämsteutlåtande
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 3. 25.
  Yttrande över idébetänkandet Vinst för vården (SOU 2002:31)LS 0204-0194landstingsrådsberedningens förslag
  Sammanfattning
  Landstingskontorets tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  Tillägg till hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande (Finns ej i elektronisk form)
  S-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden (Finns ej i elektronisk form)
  V-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden (Finns ej i elektronisk form)
 4. 26.
  Tecknande av centrala landstingsförvaltningens firma hos banker och postgiro för 2002, komplettering LS 0208-0336Landstingskontorets skrivelse
 5. 27.
  Utanordnare hos banker och postgiro för landstingskontoret för 2002, kompletteringLS 0208-0336
  Landstingskontorets skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om 20 augusti

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 4.
  Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms MuseispårvägarLS 0205-0256
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Är miljöredovisningarna rättvisandeLS 0204-0201
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 3. 6.
  Upphandling av rapport- och analysverktyg för koncernuppföljningLS 0205-0232
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: v-ledamöterna

 4. 7.
  Ombyggnad av Sachsska barnsjukhuset för barn- och ungdomspsykiatriLS 0203-0125

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

 5. 8.
  Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter StockholmLS 0205-0237

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 6. 9.
  Yttrande över betänkandet Oblikatorisk redovisning av sjukfrånvaron (Ds 2002:22)LS 0206-0265

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s-ledamöterna till förmån för eget yrkande

  v-ledamöterna till förmån för eget yrkande

  Särskilt uttalande:mp-ersättaren

 7. 10.
  Ansökan om förlängning av SOCSAM-försöketLS 0205-0225
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 8. 11.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende nya pendeltågsvagnarLS 0206-0313
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 9. 12.
  Förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landstingLS 0201-0020
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: v-ledamöterna

 10. 13.
  Val av ledamöter och ersättare till landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvårdenLS 0205-0253
  Beslut: Bordlades

Trafik- och planeringsroteln

 1. 14.
  Motion 2001:37 av Johan Sjölander (s) om hämtning och lämning på dagis för färdtjänstresenärerLS 0111-0632
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation: s+v-ledamöterna

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Motioner 2001:23 av Marie-Louise Sellin m fl (s) samt 2001:29 och 31 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad behandling och prevention av benskörhet "osteoporos"LS 0105-0319, 0109-0481, 0109-0483
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s-ledamöterna till förmån för Marie-Louise Sellins motion

  v-ledamöterna

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 2. 16.
  Skrivelse till Landstingsförbundet om översyn av principer och nivåer för kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienterLS 0106-0343
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s-ledamöterna till förmån för Marie-Louise Sellins motion

  v-ledamöterna

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 3. 17.
  Motion 2001:28 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad tillgång till kognitiva terapierLS 0109-0480
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer : s+v-ledamöterna till förmån för sitt eget yrkande

 4. 18.
  Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om medicinsk rehabilitering - extern rehabiliteringLS 0111-0630
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

  Reservation: V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt eget förslag att bifalla motionen

 5. 19.
  Förslag till ändrat huvudmannaskap för oral kirurgi i Stockholms länLS 0205-0222
  Beslut: Återremiss
 6. 20.
  Yttrande över rapporten Handlingsplan mot doping inom idrotten (Ds 2002:4)LS 0204-0202
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 7. 21.
  Övrigt
 8. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 23.
  Åtgärder för att minska sjukfrånvaron LS 0205-0229
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation: s+v-ledamöterna till förmån för eget yrkande

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 2. 24.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende övertagande av Busslinks leasingavtal LS 0206-0311
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation: s+v-ledamöterna till förmån för sitt eget yrkande

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 3. 25.
  Yttrande över idébetänkandet Vinst för vården (SOU 2002:31)LS 0204-0194
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s-ledamöterna till förmån för sitt eget yrkande

  : v-ledamöterna till förmån för sitt eget yrkande

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 4. 26.
  Tecknande av centrala landstingsförvaltningens firma hos banker och postgiro för 2002, komplettering LS 0208-0336
  Beslut: enligt Landstingskontorets skrivelse
 5. 27.
  Utanordnare hos banker och postgiro för landstingskontoret för 2002, kompletteringLS 0208-0336
  Beslut: enligt Landstingskontorets skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll