Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse 19 februari 2002

Kallelse 19 februari 2002

Dag:
Tisdag den 19 februari 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Bidrag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för verksamhetsåret 2002LS 0112-0685landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 4.
  Ökat bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för läkemedelsförmånens kostnader åren 2002-2004LS 0201-0013landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 5.
  Motion 2001:7 av Åke Askensten m fl (mp) om gratis infartsparkering för bilister med SL-kortLS 0103-0165landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
 2. 6.
  Motion 2001:38 av Anna Berger Kettner m fl (s) om utökad resegaranti i SL-trafikenLS 0112-0691 landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
 3. 7.
  Motion 2001:14 av Lena Huss m fl (fp) om försök med Nynäsexpressen, 1:a klass direkttågLS 0104-0218 landstingsrådsberedningens förslag
  motionen

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Motioner 2000:56 och 2001:20 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om inrättande av ett hospice samt infektionsmottagning för hiv-positiva hemlösaLS 0012-0768, 0104-0225landstingsrådsberedningens förslag
  motion 2000:56
  motion 2001:20
 2. 9.
  Motion 2001:1 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om vidareutbildning av sjuksköterskor inom ätstörningsvårdenLS 0102-0084landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 10.
  Övrigt
 4. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 12.
  Anmälan av överföring av fastighetstillgångar till Stiftelsen Löwenströmska Lasarettet LS 0201-0061landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets anmälan
  balansräkning 2000-12-31
 2. 13.
  Samarbetsavtal med Warszawaregionen (Mazowieckieregionen)LS 0010-0572 landstingsrådsberedningens förslag
  överenskommelse
  arbetsplan
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 3. 14.
  Justering av delegationsordning om riktlinjer för representation för förtroendevaldaLS 0111-0596 landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  protokollsutdrag från gruppledaröverläggning
 4. 15.
 5. 16.
  Yttrande över betänkandet Offentliga valförberedelser – Anmälan av partier och kandidater (SOU 2001:99)LS 0112-0708 landstingsrådsberedningens förslag
  sammanfattning av betänkandet
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 6. 17.
  Skrivelse från Elwe Nilsson (m) om ändring av rutiner för användning av kontokort samt förslag till regler inom landstingskoncernenLS 0102-0090 landstingsrådsberedningens förslag
  trafiklandstingsrådets skrivelse
  landstingskontorets tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2001:6 av Brit Rundberg (v) om att bussresenärer med giltigt färdbevis skall få stiga på stomlinjernas blå ledbussar genom samtliga dörrarLS 0103-0164 landstingsrådsberedningens förslag
  motionen

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  Fyllnadsval till styrelsen för Institutet för kommunal ekonomi, IKELS 0202-0099 ordförandens skrivelse
 2. 20.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Södersjukhuset ABLS 0112-0698

  arvodesberedningens förslag
  landstingskontorets skrivelse

   

 3. 21.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Norrtälje Sjukhus ABLS 0112-0699arvodesberedningens förslag
  landstingskontorets skrivelse
 4. 22.
  Arvodering av revisorsuppdrag i Norrtälje Sjukhus ABLS 0201-0068arvodesberedningens förslag
  landstingskontorets skrivelse
 5. 23.
  Arvodering av revisorsuppdrag i Södersjukhuset ABLS 0201-0069arvodesberedningens förslag
  landstingskontorets skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LS-besluten 19 feb

 Sidan publicerad den 19 februari

 
Dag: Tisdagen den 19 februari 2002

 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Bidrag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för verksamhetsåret 2002LS 0112-0685
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 4.
  Ökat bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för läkemedelsförmånens kostnader åren 2002-2004LS 0201-0013
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

Trafik- och planeringsroteln

 1. 5.
  Motion 2001:7 av Åke Askensten m fl (mp) om gratis infartsparkering för bilister med SL-kortLS 0103-0165
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 2. 6.
  Motion 2001:38 av Anna Berger Kettner m fl (s) om utökad resegaranti i SL-trafikenLS 0112-0691
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 3. 7.
  Motion 2001:14 av Lena Huss m fl (fp) om försök med Nynäsexpressen, 1:a klass direkttågLS 0104-0218
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Motioner 2000:56 och 2001:20 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om inrättande av ett hospice samt infektionsmottagning för hiv-positiva hemlösaLS 0012-0768, 0104-0225
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation: v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 2. 9.
  Motion 2001:1 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om vidareutbildning av sjuksköterskor inom ätstörningsvårdenLS 0102-0084
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: v till förmån för v-reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 3. 10.
  Övrigt
 4. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 19 mars kl 10.00.

Finansroteln

 1. 12.
  Anmälan av överföring av fastighetstillgångar till Stiftelsen Löwenströmska Lasarettet LS 0201-0061

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag (att lägga anmälan till handlingarna)

 2. 13.
  Samarbetsavtal med Warszawaregionen (Mazowieckieregionen)LS 0010-0572

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Partssammansatt kommitté:

  Ledamöter:
  Ralph Lédel (m)
  landstingsrådet Stig Nyman (kd)
  landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  Ersättare:
  Elwe Nilsson (m)
  landstingsrådet Andres Käärik (fp)
  Inger Ros (s)

 3. 14.
  Justering av delegationsordning om riktlinjer för representation för förtroendevaldaLS 0111-0596

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 4. 15.
  Yttrande över betänkandet Stöd från försvarsmakten (SOU 2001:98)LS 0112-0696
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 5. 16.
  Yttrande över betänkandet Offentliga valförberedelser – Anmälan av partier och kandidater (SOU 2001:99)LS 0112-0708
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation: s + v-ledamöterna till förmån för s + v-förslag

 6. 17.
  Skrivelse från Elwe Nilsson (m) om ändring av rutiner för användning av kontokort samt förslag till regler inom landstingskoncernenLS 0102-0090
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2001:6 av Brit Rundberg (v) om att bussresenärer med giltigt färdbevis skall få stiga på stomlinjernas blå ledbussar genom samtliga dörrarLS 0103-0164
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s-ledamöterna till förmån för s förslag
  v-ledamöterna till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  Fyllnadsval till styrelsen för Institutet för kommunal ekonomi, IKELS 0202-0099

  Beslut: enligt ordförandens skrivelse

  Ledamot: finansdirektör Helena Holmstedt

  Ersättare: bitr finansdirektör Ted Emanuelsson

 2. 20.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Södersjukhuset ABLS 0112-0698
  Beslut: enligt arvodesberedningens förslag

  Reservation: s + v-ledamöterna till förmån för s + v-förslag

 3. 21.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Norrtälje Sjukhus ABLS 0112-0699
  Beslut: enligt arvodesberedningens förslag

  Reservation: s + v-ledamöterna till förmån för s + v-förslag

 4. 22.
  Arvodering av revisorsuppdrag i Norrtälje Sjukhus ABLS 0201-0068
  Beslut: enligt arvodesberedningens förslag
 5. 23.
  Arvodering av revisorsuppdrag i Södersjukhuset ABLS 0201-0069
  Beslut: enligt arvodesberedningens förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll