Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse 10 juni

Kallelse 10 juni

Dag:
Måndag den 10 juni 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Bildande av gåvofond för Avancerad sjukvård i hemmet, Långbro ParkLS 0201-0050landstingsrådsberedningens förslag
  förslag till stadgar
 2. 4.
  Permutation av fonder vid hälso- och sjukvårdsnämndenLS 0201-0059landstingsrådsberedningens förslag
 3. 5.
  Yttrande över betänkandet Strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbyggande vård (DS 2002:3)LS 0204-0175landstingsrådsberedningens förslag
  sammanfattning av betänkandet
 4. 6.
 5. 7.
  På- och ombyggnad av Radiumhemmet samt programarbete avseende ADR-logistik, Karolinska sjukhusetLS 0205-0251landstingsrådsberedningens förslag
  skrivelse från utredningen om nytt universitetssjukhus
  produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 6. 8.
  Handläggning av externa lån och finansiella risker inom landstingskoncernenLS 0205-0242landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  förteckning över tjänstemän som föreslås få fullmakt

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande grundläggande värderingar och principer inom ramen för en etisk plattformLS 0205-0254landstingsrådsberedningens förslag
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens synpunkter
  värdegrund
 2. 10.
  Övrigt
 3. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 12.
  Informationskampanj till allmänheten om vårdgarantinLS 0206-0273landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
 2. 13.
  Instruktion för landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvårdenLS 0205-0253landstingsrådsberedningens förslag
  förslag instruktion
 3. 14.
  Förslag till samarbetsavtal med Karolinska institutet om utveckling av sjukvårdens organisation och ledarskapLS 0205-0245landstingsrådsberedningens förslag
  missiv inkl förslag till samarbetsavtal
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
 2. 16.
  Yttrande över kammarkollegiets skrivelse om formerna för auktorisation av teckenspråkstolkar och förutsättningar för auktorisation när det gäller dövblindtolkning och vuxendövtolkningLS 0204-0173landstingsrådsberedningens förslag
  kammarkollegiets skrivelse
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande
  hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
  tolkcentralens synpunkter
 3. 17.
  Ökning av kapaciteten inom förlossningsvården och strålbehandlingenLS 0206-0270landstingsrådsberedningens förslag
  skrivelse

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 18.
  FyllnadsvalLS 0205-0250ordförandens förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om 10 juni

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Bildande av gåvofond för Avancerad sjukvård i hemmet, Långbro ParkLS 0201-0050
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 4.
  Permutation av fonder vid hälso- och sjukvårdsnämndenLS 0201-0059
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 3. 5.
  Yttrande över betänkandet Strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbyggande vård (DS 2002:3)LS 0204-0175
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 4. 6.
  Öppnande av bankkonto i S:t Petersburg - Landstinget förebygger aidsLS 0204-0187
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 5. 7.
  På- och ombyggnad av Radiumhemmet samt programarbete avseende ADR-logistik, Karolinska sjukhusetLS 0205-0251
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 6. 8.
  Handläggning av externa lån och finansiella risker inom landstingskoncernenLS 0205-0242
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande grundläggande värderingar och principer inom ramen för en etisk plattformLS 0205-0254
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
  Särskilt uttalande: mp-ersättaren
 2. 10.
  Övrigt
 3. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Nästa sammanträde äger rum den 20 augusti.

Tilläggsärenden

 1. 12.
  Informationskampanj till allmänheten om vårdgarantinLS 0206-0273
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilda uttalanden:
  s + v-ledamöterna
  mp-ersättaren

 2. 13.
  Instruktion för landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvårdenLS 0205-0253
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v-ledamöterna till förmån för eget avslagsyrkande

  Särskilda uttalanden:
  s + v-ledamöterna
  mp-ersättaren

 3. 14.
  Förslag till samarbetsavtal med Karolinska institutet om utveckling av sjukvårdens organisation och ledarskapLS 0205-0245
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Yttrande över betänkandet Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3)LS 0202-0118
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 2. 16.
  Yttrande över kammarkollegiets skrivelse om formerna för auktorisation av teckenspråkstolkar och förutsättningar för auktorisation när det gäller dövblindtolkning och vuxendövtolkningLS 0204-0173
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 3. 17.
  Ökning av kapaciteten inom förlossningsvården och strålbehandlingenLS 0206-0270
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för s + v förslag till beslut

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 18.
  FyllnadsvalLS 0205-0250
  ordförandens förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll