Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Forskningsberedningen

Forskningsberedningen bereder frågor om landstingets strategiska inriktning gällande forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom hälso- och sjukvården. Beredningen utarbetar också förslag om inriktning och prioriteringar för övriga FoUU-satsningar och följer upp verksamheten inom FoUU-området.
Läs mer om forskningsberedningen på sll.se


Sammanträden per år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Forskningsberedningens sammanträde den 29 november 2012

KI, Science Park, Fogdevreten 2, Solna


Protokoll

Forskningsberedningens sammanträde den 25 oktober 2012

Skärgårdssalen, landstingshuset, 2 tr


Protokoll

Forskningsberedningens sammanträde den 27 september 2012

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45


Protokoll

Forskningsberedningens sammanträde den 23 augusti 2012

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45


Protokoll m.m.

Forskningsberedingens sammanträde den 24 maj 2012

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45


Protokoll

Forskningsberedningens sammanträde den 26 april 2012

Centrum för teknik i medicin och hälsa, Alfred Nobels Allé 10, Huddinge


Protokoll

Sidor