Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Forskningsberedningens sammanträde den 7 november 2013


Dag:
Torsdag den 7 november 2013
Tid:
10:30-12:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Justerare

 • 2.

  Godkännande och fastställande av dagordningen

 • 3.

  FoU-informatik, vilka tjänster som idag och i framtiden kan kopplas till tjänsteplattformen samt informatikprojektet (4D) med exemplet artriter

  Föredragande: Nina Lundberg och Staffan Lindblad

 • 4.

  Regional biobank

  Föredragande: Lena Brynne och Jan Forslid

 • 5.

  Uppföljning av SLL-finansierade verksamheter: Vad gör KTA? Hur har det gått hittills, möjligheter och utmaningar för att lyckas

  Föredragande: Verksamhetschef Maria Englund

 • 6.

  Sammanträdesdagar 2014

 • 7.

  Skrivelse från ordförande Stig Nyman om förstudie beträffande tillkomsten av ett diabetessjukhus

 • 8.

  Information om seminarium arrangerat av Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF)

 • 9.

  Övriga ärenden