Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 28 oktober med tillägg

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 28 oktober med tillägg

Dag:
Tisdag den 28 oktober 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Riktlinjer för hyresrådet samt förändring av hyresrådets sammansättning LS 0309-2408Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Samverkansavtal med AB SLL internfinans för år 2004LS 0309-2428Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
 3. 6.
 4. 7.
  Yttrande över Socialstyrelsens redovisning av uppdrag angående uppföljning av avvecklingen av amalgam i barn- och ungdomstandvårdenLS 0307-2120Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialstyrelsens redovisning (Bilagor finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  M Särskilt uttalande
 5. 8.
 6. 9.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 10.
  Förlängning av policy med riktlinjer om barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget, BUS-polocynLS 0309-2318Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Policy
  Tjänsteutlåtande
  M + fp Särskilt uttalande
 2. 11.
  Motion 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för medicinsk revisionLS 0305-1695Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 12.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2004LS 0310-2651Ordförandens skrivelse
  Förslag till sammanträdesdagar
 2. 13.
  Övrigt
 3. 14.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 15.
  Åtgärder angående lagstiftningens krav på budgetbalansLS 0310-2587Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 16.
  Fastställande av skattesats 2004LS 0310-2710Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 17.
  Förlängning av konsortiavtal avseende ALMI Företagspartner för år 2004LS 0309-2501Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse om avtal
  Tjänsteutlåtande
 4. 18.
  Yttrande över överklaganden av landstingsfullmäktiges beslut den 7 oktober 2003 om åtgärder för färdtjänstbudgetenLS 0310-2627, 2678Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2003LS 0305-1735Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Riktlinjer för hjärtsjukvården
  Tjänsteutlåtande
 2. 20.
  Yttrande över förslag till lokal folkhälsoplan för Järfälla kommunLS 0305-1679Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Folkhälsoplan för Järfälla
  M Förslag till beslut
 3. 21.
  Motion 2003:22av Birgitta Rydberg m fl (fp) om om information om ultraljudsundersökning för tidig upptäkt av höftledsdislokationLS 0303-1147

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299, 0309-2396, 2485, 0310-2552, 2555, 2586, 2615, 2633, 2676Bordlagt den 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 2 och 23 september 2003, §§ 111,150, 175, 192 och 217.
  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 20 maj, 17 juni och 2 september 2003, som bilaga till punkt 22,37 och 18
  Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2003

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Riktlinjer för hyresrådet samt förändring av hyresrådets sammansättning LS 0309-2408
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Samverkansavtal med AB SLL internfinans för år 2004LS 0309-2428
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
 3. 6.
  Nya lokaler för Stockholms läns museumLS 0306-1864
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stockholms länsmuseums skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Fp Reservation
 4. 7.
  Yttrande över Socialstyrelsens redovisning av uppdrag angående uppföljning av avvecklingen av amalgam i barn- och ungdomstandvårdenLS 0307-2120
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialstyrelsens redovisning (Bilagor finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  M+fp+kd Särskilt uttalande
  M+fp+kd Reservation
 5. 8.
 6. 9.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 10.
  Förlängning av policy med riktlinjer om barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget, BUS-polocynLS 0309-2318
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Policy
  Tjänsteutlåtande
  M + fp Särskilt uttalande
  Kd Särskilt uttalande
 2. 11.
  Motion 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för medicinsk revisionLS 0305-1695
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 12.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2004LS 0310-2651
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
  Förslag till sammanträdesdagar
 2. 13.
 3. 14.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 15.
  Åtgärder angående lagstiftningens krav på budgetbalansLS 0310-2587
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Fp Reservation
  M Särskilt uttalande
  Kd Särskilt uttalande
  M+kd Deltog ej i beslutet
 2. 16.
  Fastställande av skattesats 2004LS 0310-2710
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  M Reservation
  Fp+kd Deltog ej i beslutet
 3. 17.
  Förlängning av konsortiavtal avseende ALMI Företagspartner för år 2004LS 0309-2501
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse om avtal
  Tjänsteutlåtande
 4. 18.
  Yttrande över överklaganden av landstingsfullmäktiges beslut den 7 oktober 2003 om åtgärder för färdtjänstbudgetenLS 0310-2627, 2678
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  M+fp+kd Reservation
  Omedelbart justerat

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2003LS 0305-1735
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Riktlinjer för hjärtsjukvården
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Särskilt uttalande
 2. 20.
  Yttrande över förslag till lokal folkhälsoplan för Järfälla kommunLS 0305-1679

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Folkhälsoplan för Järfälla
  M Förslag till beslut
  M Reservation

 3. 21.
  Motion 2003:22av Birgitta Rydberg m fl (fp) om om information om ultraljudsundersökning för tidig upptäkt av höftledsdislokationLS 0303-1147
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Fp Förslag till beslut
  Fp Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299, 0309-2396, 2485, 0310-2552, 2555, 2586, 2615, 2633, 2676
  Bordlagt den 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 2 och 23 september 2003, §§ 111,150, 175, 192 och 217.
  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 20 maj, 17 juni och 2 september 2003, som bilaga till punkt 22,37 och 18
  Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll