Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 december

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 december

Dag:
Tisdag den 02 december 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Inledning
Trafik- och planeringsroteln

Inledning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Ärenden för kännedom
 3. 3.
  Återremiss av del av budget för Stockholms läns landsting 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008LS 0304-1498Återremiss av förslaget att lägga samman Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus AB fr o m den 1 januari 2004.
  Handlingar delas på landstingsstyrelsens sammanträde samt vid allmänna utskottets sammanträde den 1 december 2003

Trafik- och planeringsroteln

 1. 4.
  Uppsägning av färdtjänstavtal med länets kommuner LS 0311-2863Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 5.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vis landstingsstyrelsens sammanträde den 2 december

Inledning
Trafik- och planeringsroteln

Inledning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Ärenden för kännedom
 3. 3.
  Återremiss av del av budget för Stockholms läns landsting 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008LS 0304-1498
  Återremiss av förslaget att lägga samman Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus AB fr o m den 1 januari 2004.
  Handlingar delas på landstingsstyrelsens sammanträde samt vid allmänna utskottets sammanträde den 1 december 2003

  Efter Votering avslogs bordläggningsyrkande

  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport från utredningen om nytt universitetssjukhus
  Bakgrundsbeskrivning
  Övriga bilagor till tjänsteutlåtandet finns ej elektroniskt
  M+fp+kd Förslag till beslut Kd instämmer dock ej i motivtexten vad gäller sista meningen i andra stycket på sid 2 -"Vi frågar oss om..."
  Reservationer
  Gunilla Helmerson (m) deltog ej i beslutet
  M+fp+kd Särskilt uttalande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 4.
  Uppsägning av färdtjänstavtal med länets kommuner LS 0311-2863
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 5.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll