Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 september + Tilläggslista

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 september + Tilläggslista

Dag:
Tisdag den 02 september 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
tilläggslista

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Yttrande över betänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97) LS 0304-1413Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Yttrande över Utredningen om samordning av informationsförsörjningen vid kris (SOU 2003:11)LS 0306-1891Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 3. 6.
  Förslag till ombyggnad och upprustning av Södertälje sjukhus i enlighet med fastighetsutvecklingsplanenLS 0204-0163Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukvårdsområde -finns ej elektroniskt
  Produktionsstyrelsens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 7.
  Yttrande över Nationalkommitténs slutbetänkande En hållbar framtid i sikte (SOU 2003:31)LS 0305-1670Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningarLS 0212-0569Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
 2. 9.
  Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kronoskt sjuka och andra utsatta patientgrupperLS 0212-0570Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
 3. 10.
  Motion 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk vårdgarantiLS 0211-0531, 0302-0733Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2002:25
  Motion 2002:19
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 4. 11.
  Övrigt
 5. 12.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

tilläggslista

 1. 13.
  Förslag om framställan till Landstingsförbundet och regleringen om regional differentiering av den nationella taxanLS 0307-2095Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
 2. 14.
  Yttrande över meddelande om europeisk strategi för miljö och hälsa KOM (2003) 338 slutligLS 0307-2156Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning - finns ej elektroniskt
  Tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 14/03 Översiktlig granskning av representation inom Stockholms läns landsting är 2002LS 0306-1960Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 14/03
 4. 16.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299Bordlagt den 20 maj, 17 juni och 19 augusti 2003, § 111, 150 och 175.

  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 20 maj och 17 juni 2003, som bilaga till punkt 22 och 37.

  Ordförandens skrivelse LS 0308-2299

 5. 17.
  Medgivande för heltidsanställt landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0308-2297Ordförandens skrivelse
 6. 18.
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 2 september

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
tilläggslista

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Yttrande över betänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97) LS 0304-1413
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 5.
  Yttrande över Utredningen om samordning av informationsförsörjningen vid kris (SOU 2003:11)LS 0306-1891
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 3. 6.
  Förslag till ombyggnad och upprustning av Södertälje sjukhus i enlighet med fastighetsutvecklingsplanenLS 0204-0163

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukvårdsområde -finns ej elektroniskt
  Produktionsstyrelsens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 7.
  Yttrande över Nationalkommitténs slutbetänkande En hållbar framtid i sikte (SOU 2003:31)LS 0305-1670

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  M, fp, kd Reservation
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningarLS 0212-0569

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M, fp+kd, Reservation till förmån för sina respektive förslag

 2. 9.
  Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kronoskt sjuka och andra utsatta patientgrupperLS 0212-0570

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M+kd reservation mot beslutet att ej återremittera ärendet
  M, fp, kd Reservation

 3. 10.
  Motion 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk vårdgarantiLS 0211-0531, 0302-0733

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2002:25
  Motion 2002:19
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  M, fp, kd Reservation

 4. 11.
  Övrigt
 5. 12.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

tilläggslista

 1. 13.
  Förslag om framställan till Landstingsförbundet och regleringen om regional differentiering av den nationella taxanLS 0307-2095
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M, fp+kd Reservation till förmån för sina respektive förslag
 2. 14.
  Yttrande över meddelande om europeisk strategi för miljö och hälsa KOM (2003) 338 slutligLS 0307-2156
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning - finns ej elektroniskt
  Tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 14/03 Översiktlig granskning av representation inom Stockholms läns landsting är 2002LS 0306-1960
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 14/03
 4. 16.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299
  Beslut: Bordläggning

  Bordlagt den 20 maj, 17 juni och 19 augusti 2003, § 111, 150 och 175.

  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 20 maj och 17 juni 2003, som bilaga till punkt 22 och 37.

  Ordförandens skrivelse LS 0308-2299

 5. 17.
  Medgivande för heltidsanställt landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0308-2297
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
 6. 18.
  Anmälan av skrivelseLS 0308-2303
  Beslut: Skrivelsen anmäldes och lades till handlingarna
  Skrivelse från landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp)
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll