Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 16 december med tilläggsärenden

Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 16 december med tilläggsärenden

Dag:
Tisdag den 16 december 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:

e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting LS 0310-2623Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till IT-policy
  M+fp+kd Förslag till beslut
 2. 5.
 3. 6.
  Skrivelse till regeringen med begäran om överläggningar om kommunallagens regler gällande budgetbalansLS 0310-2738Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  M+fp+kd Förslag till skrivelse till regeringen
 4. 7.
 5. 8.
  Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län genom Kommunförbundet Stockholms län om naturbruksutbildningLS 0310-2731Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
  Protokoll från överläggningar
 6. 9.
  Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landstingLS 0303-1132Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Riktlinjer
 7. 10.
 8. 11.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 23 september 2003 om övergripande struktur för den psykiatriska vården inom norra länet - förslag till inriktningLS 0302-0980Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 9. 12.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 23 september 2003 om värdskap för extra kongresser med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2004LS 0310-2675Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Färdtjänstberättigades rätt till sjukresaLS 0306-1972Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Avtalsvillkor för företagshälsovårdscentraler rörande medicinsk serviceLS 0306-1813Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 16.
  Yttrande över betänkandet Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83)LS 0309-2498Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 5. 17.
  Övrigt
 6. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 19.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 20.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2004LS 0312-0327Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 21.
  FyllnadsvalLS 0308-2299, 0310-2552, 2633, 2723, 2733. 0311-2884, 2885, 2893, 0312-3025, 3026 och 3027Bordlagt den 2, 23 september, 28 oktober och 11 november 2003,§192, 217, 245,och 284.

  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 2 sept, 28 okt, 11 nov 2003

  Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 december 2003

 

Inledning
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting LS 0310-2623

  Ärendet utgick
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till IT-policy
  M+fp+kd Förslag till beslut

 2. 5.
  IT-strategi för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0310-2622
  Ärendet utgick
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  IT-ramverk för hälso- och sjukvården
  Genomförandeplan
  M+fp+kd Förslag till beslut
 3. 6.
  Skrivelse till regeringen med begäran om överläggningar om kommunallagens regler gällande budgetbalansLS 0310-2738
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M+fp+kd Förslag till beslut
  M+fp+kd Förslag till skrivelse till regeringen
  Reservation
  M Särskilt uttalande
 4. 7.
  Sammanläggning av Norra länets produktionsområde, Stockholms produktionsområde och Södra länets produktionsområdeLS 0311-2935
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Förteckning över närsjukvårdsområden
  Former för personalinflytande och tillsättning av förvaltningschef
  MBL-protokoll
  M+fp Förslag till beslut i ägarutskottet
  M+fp Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  Reservationer
 5. 8.
  Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län genom Kommunförbundet Stockholms län om naturbruksutbildningLS 0310-2731
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
  Protokoll från överläggningar

  Omedelbart justerat
 6. 9.
  Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landstingLS 0303-1132
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Riktlinjer
 7. 10.
 8. 11.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 23 september 2003 om övergripande struktur för den psykiatriska vården inom norra länet - förslag till inriktningLS 0302-0980
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 9. 12.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 23 september 2003 om värdskap för extra kongresser med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2004LS 0310-2675
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Färdtjänstberättigades rätt till sjukresaLS 0306-1972
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Avtalsvillkor för företagshälsovårdscentraler rörande medicinsk serviceLS 0306-1813
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 16.
  Yttrande över betänkandet Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83)LS 0309-2498
  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 5. 17.
 6. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 19.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 20.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2004LS 0312-0327
  Beslut: Sekreterare Peter Freme ersättare Klas Havrén
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 21.
  FyllnadsvalLS 0308-2299, 0310-2552, 2633, 2723, 2733. 0311-2884, 2885, 2893, 0312-3025, 3026 och 3027
  Bordlagt den 2, 23 september, 28 oktober och 11 november 2003,§192, 217, 245,och 284.

  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 2 sept, 28 okt, 11 nov 2003

  Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Beslut coh prtotkoll