Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Föredragningslista för landstingsstyrelsens sammanträde den 23 september med TILLÄGGSLISTA

Föredragningslista för landstingsstyrelsens sammanträde den 23 september med TILLÄGGSLISTA

Dag:
Tisdag den 23 september 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
TILLÄGGSÄRENDEN
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
  Ändrat produktionsansvar för oralkirurgi i Stockholms län LS 0205-0222Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tandvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande - Finns ej elektroniskt
  MBL-protokoll finns ej elektroniskt
 3. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas enkät Egenvärdering av den interna kontrollen 2003LS 0308-0226Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Svar från beställarkontor vård
  Svar från landstingskontoret
  Svar från koncernledningen
 4. 7.
  Ny besluts- och hantringsordning avseende anställningsavtal respektive anställningsvillkor för landstingets förvaltningschefer LS 0306-2010Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
 5. 8.
  Beslut om rättelse med anledning av länsrättens upphävande av fullmäktiges beslut om budget för 2003LS 0309-2378Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 6. 9.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 10.
  Överföring av ansvaret för servicelinjerna till färdtjänstnämndenLS 0307-2205 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Färdtjänstförvaltningens och
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

  M Förslag till beslut
 2. 11.
  Yttrande över utredningen Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm - Mälardalsregionen (SOU 2003:33)LS 0305-1700Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Regionplane och trafiknämndens yttrande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 12.
  Övergripande struktur för den psykiatriska vården inom norra länet - förslag till inriktningLS 0302-0980Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M och fp reservationer finns ej elektroniskt
  Tjänsteutlåtande
  Rapport
  Organisation av översynsarbetet
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
 2. 13.
  Yttrande över betänkandet Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet (SOU 2003:52)LS 0306-2057Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 3. 14.
  Värdskap för extra kongresser med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2004LS 0309-2336Ordförandens skrivelse
  Inbjudan finns ej elektroniskt
  M Förslag till beslut
 4. 15.
  Övrigt
 5. 16.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

TILLÄGGSÄRENDEN

 1. 17.
 2. 18.
  Yttrande över rapport från Lantmäteriverket om miljöinformation i fastighetsregistretLS 0306-2022Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 19.
  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 12/03 Tandvårdsnämndens beställarstyrningLS 0305-1727Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 20.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 21.
  Nominering av ledamot respektive ersättare till Övervakningskomittéer för Interreg IIIA programmen inför fortsättningen av programgenomförandetLS 0305-1635Ordförandens skrivelse
  Övervakningskommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter (Finns ej elektroniskt
 2. 22.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299, 0309-2331, 2334, 2335Bordlagt den 20 maj, 17 juni, 19 auausti och 2 september 2003
  § 111, 150, 175, och 192

  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 20 maj, 17 juni, och 2 september som bilaga till punkt 22, 37 och 18
  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 23 september

Inledning
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
TILLÄGGSÄRENDEN
Landstingsstyrelsens ordförande

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Förslag till ägarpolicy för Stockholms läns landsting LS 0304-1516
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ägarpolicy
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Fp Särskilt uttalande
 2. 5.
  Ändrat produktionsansvar för oralkirurgi i Stockholms län LS 0205-0222
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tandvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande - Finns ej elektroniskt
  MBL-protokoll finns ej elektroniskt
 3. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas enkät Egenvärdering av den interna kontrollen 2003LS 0308-0226
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Svar från beställarkontor vård
  Svar från landstingskontoret
  Svar från koncernledningen
 4. 7.
  Ny besluts- och hantringsordning avseende anställningsavtal respektive anställningsvillkor för landstingets förvaltningschefer LS 0306-2010

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut

  Kd Förslag till beslut
  Fp och kd reservationer till förmån för deras respektive förslag

 5. 8.
  Beslut om rättelse med anledning av länsrättens upphävande av fullmäktiges beslut om budget för 2003LS 0309-2378
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
  Kd särskilt uttalande
  Fp Förslag till beslut
  Fp reservation
  M deltog ej i beslutet
 6. 9.
  Hemställan om tilläggsanslag för bygginvesteringar vid Karolinska sjukhuset 2003LS 0304-1589
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  KS-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Medelsbehov för bygginvesteringar vid KS
  Protokollsutdrag från investeringsberedningen
  Fp Förslag till beslut

  Fp reservation

Trafik- och planeringsroteln

 1. 10.
  Överföring av ansvaret för servicelinjerna till färdtjänstnämndenLS 0307-2205
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Färdtjänstförvaltningens och
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

  M Förslag till beslut

  M reservation

 2. 11.
  Yttrande över utredningen Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm - Mälardalsregionen (SOU 2003:33)LS 0305-1700
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Regionplane och trafiknämndens yttrande

  Mp+v Förslag till beslut
  Mp+v Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 12.
  Övergripande struktur för den psykiatriska vården inom norra länet - förslag till inriktningLS 0302-0980
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M och fp reservationer finns ej elektroniskt
  Tjänsteutlåtande
  Rapport
  Organisation av översynsarbetet
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  Reservationer till förmån för respektive förslag
 2. 13.
  Yttrande över betänkandet Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet (SOU 2003:52)LS 0306-2057

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut

  M reservation

 3. 14.
  Värdskap för extra kongresser med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2004LS 0309-2336

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Inbjudan finns ej elektroniskt
  M Förslag till beslut
  M reservation

 4. 15.
  Övrigt
  Skrivelse frpn Christer G Wennerholm (m) om hearing om den psykiatriska vården. (LS 0309-2471)

  Följande skrivelser från fp anmäldes

  Försöksverksamheter med gemensamma nämnder mellan kommuner och landsting för psykiatrin (finns ej elektroniskt)

  Skriv till regeringen attta bort rätten att få ersättning för sjukskrivning i samband med skönhetsoperationer (Finns ej elektroniskt)

 5. 16.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Måndagen den 29 oktober 2003

TILLÄGGSÄRENDEN

 1. 17.
 2. 18.
  Yttrande över rapport från Lantmäteriverket om miljöinformation i fastighetsregistretLS 0306-2022
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 19.
  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 12/03 Tandvårdsnämndens beställarstyrningLS 0305-1727
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  M reservation

Trafik- och planeringsroteln

 1. 20.
  Yttrande över delbetänkande från Stockholmsberedningen TrängselavgifterLS 0306-1994
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafiknämndens yttrande
  Regionplane- och trafiknämndens tjänsteutlåtande
  SL:s yttrande
  Tilläggsförslag samt m- och fp-ledamöternas reservation
  M +fp Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  Mp tilläggsförslag (Finns ej elektroniskt)
  Mp:s tilläggsförslag avslogs
  M+fp reservarade sig till förmån för sitt förslag

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 21.
  Nominering av ledamot respektive ersättare till Övervakningskomittéer för Interreg IIIA programmen inför fortsättningen av programgenomförandetLS 0305-1635

  Beslut :
  Ordförandens skrivelse
  Övervakningskommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter (Finns ej elektroniskt

 2. 22.
  FyllnadsvalLS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299, 0309-2331, 2334, 2335

  Bordlagt den 20 maj, 17 juni, 19 auausti och 2 september 2003
  § 111, 150, 175, och 192

  Ordförandens skrivelser utsända till sammanträdet den 20 maj, 17 juni, och 2 september som bilaga till punkt 22, 37 och 18

  Ordförandens skrivelse

  Beslut: Peter Andersson valdes som ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Christer johansson valdes som ersättare i sjukvårdsberedning syd

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll