Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Fastighets och investeringsberedningen sammanträde den 25 april

Fastighets och investeringsberedningen sammanträde den 25 april

Dag:
Onsdag den 25 april 2012
Tid:
13:00 - 14:30
Plats:

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Godkännande och fastställande av föredragningslistan
 3. 3.
  Remittering av budget 2013

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 4.
  Framtidsplan för hälso- och sjukvården inklusive 10-årig investeringsplanLS 1109-1229Framtidsplan första steget
 5. 5.
  Ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landstingLS 1112-1730Ansvars- och beslutsordning bilaga 1
  Förslag på lydelse i reglemente bilaga 2
 6. 6.
  Översyn av framtida investeringsutrymmeLS 1109-1261Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Ändring av specifika ägardirektiv Locum ABLS 1201-0164Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga specifika ägardirektiv
 8. 8.
  Ändring av kategoritillhörighet för fastigheten Säbyholm 5:1, Säbyholms naturbruksgymnasium, Upplands-Bro kommunLS 1204-0538 Protokollsutdrag Locum
 9. 9.
  Hemställan om att landstingsfullmäktige godkänner genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommunLS 1203-0526Bilaga - utdrag protokoll
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande från Trafiknämnden
  Protokollsutdrag från Trafiknämnden
 10. 10.
  Yttrande över motion 2011:39 om finansieringsmöjligheter för utbyggd tunnelbanaLS 1112-1617Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande från Trafiknämnden
 11. 11.
  Svar på skrivelse om redovisning av de pågående programarbetena på Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus och SödersjukhusetLS 1112-1667Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från MP
 12. 12.
  Övriga frågor
 13. 13.
  Nästa möte
Senast uppdaterad:
2012-04-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll