Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 8 mars 2011

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 8 mars 2011

Dag:
Tisdag den 08 mars 2011
Tid:
10:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
Förhinder:

 

e-posta anmälan om förhinder till : elisabeth.angard-levander@sll.se
eller ring 737 41 15

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälan av ersättare (S) i Arbetsutskottet
 3. 3.
  Fyllnadsval - ledamot i styrelsen för Danderyds sjukhus ABLS 1012-1063
 4. 4.
  Svar på skrivelse från Patientnämnden angående patientdatalagenLS 1011-0916

  Patientnämndens skrivelse, tjänsteutlåtande och protokoll
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 5.
  Information om samordnade upphandlingar
 6. 6.
  Skrivelse till krisledningsutskottet från Birgitta Sevefjord (V)LS 1102-0247Skrivelse till krisledningsutskottet
 7. 7.
  Yttrande över Folkrättskommitténs slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt - svensk tolkning och tillämpning (SOU 2010:72)LS 1012-1091Tf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Nästa sammanträde med arbetsutskottet 12 april 2011
 9. 9.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2011-01-24
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll